Prof. dr Henryk Malewski: Wynagrodzenia młodych naukowców są mizerne


Prof. dr Henryk Malewski, fot. wilnoteka.lt
Rok 2016 był udany dla Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Odbyła się między innymi duża międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona mniejszościom narodowym, wydany został kolejny Rocznik SNPL, w skład którego weszły interesujące publikacje naukowe, recenzje oraz kronika działalności stowarzyszenia. O działalności Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy opowiedział jego prezes - prof. dr Henryk Malewski, gość Wilnoteki.
Jednym z wydarzeń minionego roku była zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja pt. "Mniejszości narodowe - szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?". Podczas konferencji wygłoszonych zostało około 60 referatów, a w obradach i dyskusjach udział wzięło 80 uczestników. 


W 2017 r. zaplanowana została kolejna międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna - "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)". Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. Więcej na ten temat na www.snpl.lt

Co roku Stowarzyszenie wydaje Rocznik SNPL. Podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na początku stycznia 2017 r., zaprezentowany został 16. tom rocznika. Jest to 500-stronicowe wydanie zawierające artykuły naukowe oraz kronikę działalności stowarzyszenia. Publikacje dotyczą przede wszystkim tematyki mniejszości narodowych, ale też podejmują kwestie historyczne, te dotyczące współczesnych zjawisk, takich jak problemy migracji oraz szeroko pojętych spraw kultury. W dziale "Recenzje i opinie" zamieszczone zostały recenzje rozprawy doktorskiej Pawła Sobika na temat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i książki dra Waldemara Wołkanowskiego "Michał Węsławski. Biografia prezydenta Wilna w latach 1915-1916".


Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zostało założone w 1989 roku. Obecnie należy do niego sześćdziesięciu członków rzeczywistych, wśród których większość stanowią naukowcy - Polacy mieszkający na Litwie oraz w Polsce. Niestety, jak przyznaje prezes Stowarzyszenia - prof. dr Henryk Malewski, w organizacji brakuje młodych osób. Wynika to z sytuacji nauki na Litwie - zarobki młodych naukowców są tak niskie, że młodzież nie jest zainteresowana karierą naukową. Natomiast ci, którzy jednak wybierają tę ścieżkę, muszą jednocześnie szukać dodatkowych źródeł utrzymania - nie mogą się poświęcić wyłącznie pracy naukowej. 

SNPL wspiera uzdolnioną młodzież, organizując konkursy najlepszych prac licencjackich i magisterskich. W 2016 r. odbył się między innymi konkurs na najlepszą pracę w dziedzinie szeroko pojmowanej tematyki Wileńszczyzny. 


Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia: Ara Nersisian
Montaż: Edwin Wasiukiewicz