Problematyczne odpady medyczne


Fot. www.wilnoteka.lt
Stan ekstremalny ogłoszony na Litwie 8 czerwca bieżącego roku z powodu niebezpiecznej ilości nagromadzonych i nieutylizowanych odpadów medycznych ma zostać odwołany. Odpady medyczne we wzmożonym tempie zaczęły się gromadzić po tym, gdy 17 maja wstrzymano pracę jedynego na Litwie urządzenia utylizującego odpady medyczne. Ostateczna decyzja odnośnie odwołania stanu ekstremalnego zapadnie 17 sierpnia na posiedzeniu gabinetu ministrów. Zakłada się, że utylizacji dotychczas nagromadzonych odpadów medycznych dokona litewska spółka Senovė, natomiast nowo nagromadzone odpady zostaną wywiezione na Łotwę.
Wiceminister zdrowia Audrius Klišonis tłumaczy, że na miejsce utylizacji odpadów wybrano Łotwę, ponieważ koszty pojemników, w których odpady mogą być przewożone do tego kraju, są niższe niż ich przetransportowanie do Niemiec.

Obecnie na terytorium spółki Senovė znajduje się około 37 ton odpadów medycznych. Codziennie utylizuje się około 2,5 tony. Jeżeli do czasu odwołania stanu ekstremalnego Senovė nie zdąży utylizować odpadów, powinna je będzie przeładować w specjalne pojemniki i wywieźć do utylizacji za granicę. Spółka Senovė dysponuje urządzeniem do spalania odpadów, nie odpowiada ono jednak wymogom ochrony środowiska i może być wykorzystane tylko po ogłoszeniu stanu ekstremalnego.

Senov
ė nie ma zezwolenia na prowadzenie utylizacji odpadów medycznych. Z usług tej spółki zaczęto korzystać po konflikcie spółek Toksika, Hafner Srl i Senovė, który wyniknął z powodu prób palenia odpadów w budowanym zakładzie w Szawlach. Obecnie trwa dochodzenie z sprawie wykorzystania unijnych pieniędzy w realizacji projektu budowy zakładu w Szawlach.

Odpady medyczne - to głównie odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej. Stwarzają szczególne zagrożenie ze względu na możliwość kontaktu z otoczeniem występujących w nich drobnoustrojów chorobotwórczych i między innymi przeterminowanych lekarstw. Skuteczne unieszkodliwienie odpadów jest sprawą bardzo ważną. 27 placówek medycznych na Litwie ma własne urządzenia do utylizacji odpadów medycznych.

Na podstawie: bns.lt