Prezydent Litwy z wizytą w USA


Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė
Dzisiaj, 22 września, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė wybiera się do Stanów Zjednoczonych na 65. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W delegacji litewskiej jedzie też Minister Spraw Zagranicznych Audronius Ažubalis.
W Nowym Jorku odbędzie się dyskusja na temat postępów w realizacji głównych założeń dokumentu Milenijnych Celów Rozwoju, który został przyjęty na szczycie ONZ w 2000 roku. Państwa, które go podpisały, zobowiązały się zapewnić łatwiejszy dostęp do edukacji, zlikwidować ubóstwo, głód, powstrzymać szerzenie się AIDS, zmniejszyć umieralność dzieci oraz dyskryminację kobiet i mężczyzn.

Podczas sesji delegaci spotkają się z Sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton, ministrami NATO i Rosji. Na spotkaniach zostaną omówione aktualne dla Litwy kwestie: przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), udziału Litwy w odnowie Afganistanu, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju dwustronnych stosunków ekonomicznych i wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej.

Ogółem w debatach i  towarzyszących im wydarzeniach wezmą udział głowy państw i delegaci ze 140 krajów świata.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Piekna kobieta w pieknym

Piekna kobieta w pieknym kraju.
Jade ja przywitac na lotnisko i dotknac sylwetki cudnej prezydent.
Dallas Cowboy.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.