Prezydent Litwy po spotkaniu z prezydentem Polski: Litwa i Polska to wiarygodni sojusznicy


Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Duda i Gitanas Nausėda, fot. president.lt/Robertas Dačkus
Prezydent Litwy Gitanas Nausėda we wtorek, 19 października, spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, który z oficjalną wizytą przybył na Litwę. Prezydentowi towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda. Wizyta rozpoczęła się od pierwszego posiedzenia powołanej w 2020 roku Rady Prezydenckiej Litwy i Polski. Główna uwaga poświęcona była kwestiom bezpieczeństwa w regionie, obronności, nielegalnej migracji i Partnerstwa Wschodniego.Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podkreślił, że współpraca i przyjaźń Litwy i Polski były ważne we wszystkich okresach dziejowych, szczególnie ważne są również w obecnym kontekście geopolitycznym.

„Cenimy wkład Polski w bezpieczeństwo w regionie. Czujemy, że mamy wiarygodnego przyjaciela i sojusznika. Tylko razem będziemy silni, by móc odeprzeć zagrożenia obecnej sytuacji geopolitycznej. Powinniśmy nie szczędzić sił, by umacniać współpracę transatlantycką” – podkreślił prezydent Litwy.

G. Nausėda i Andrzej Duda omówili kwestie nielegalnej migracji oraz sytuację na granicy z Białorusią. G. Nausėda podkreślił, że ataki hybrydowe ze strony reżimu białoruskiego ujawniły luki w unijnych aktach prawnych i potrzebę dostosowania tych aktów do nowej rzeczywistości w celu zapewnienia ochrony granic UE, prewencji nielegalnego przekraczania granicy oraz zapobieżenia nadużywania przez reżimy niedemokratyczne systemu ubiegania się o azyl.

„O kwestii tej będę mówił we czwartek (czwartek, 21 października – przyp. red.) na posiedzeniu Rady Europejskiej. Dziękuję Polsce za wsparcie i mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie dążyli do niezbędnych zmian” – powiedział prezydent Litwy.

Prezydenci Litwy i Polski podczas spotkania omówili również realizację projektów infrastrukturalnych w regionie.

G. Nausėda podkreślił, że synchronizacja sieci energetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej jest priorytetem Litwy. Projekt ten ma zostać zrealizowany do 2025 roku.

G. Nausėda i A. Duda byli zgodni co do tego, że zakończenie projektu Rail Baltica do 2026 roku jest wspólnym celem strategicznym obu krajów.

Kolejne posiedzenie Rady Prezydenckiej Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w 2022 roku w Warszawie.

Na podstawie: president. lt