Prezydent i minister rolnictwa rozmawiali o limicie dopłat dla rolników


Andrius Palionis i Gitanas Nausėda, fot. lrp.lt/Robertas Dačkus
Prezydent Gitanas Nausėda i minister rolnictwa Andrius Palionis porozumieli się w sprawie konieczności wprowadzenia limitu na bezpośrednie dopłaty dla rolników. Do 2022 roku może on osiągnąć 100 tys. euro.


Podczas czwartkowego spotkania w pałacu prezydenckim Gitanas Nausėda i Andrius Palionis omówili możliwości wykorzystania rosnącego wsparcia unijnego dla litewskiego rolnictwa.

Zdaniem prezydenta w wieloletniej perspektywie finansowej UE należy zadbać o to, aby zwiększone wypłaty stały się instrumentem w dalszej transformacji sektora rolnego na Litwie. W jego opinii to także szansa na wzmocnienie i ożywienie regionalne.

„Litewskie rolnictwo musi być innowacyjne, przyjazne środowisku i zdolne do tworzenia większej wartości dodanej” – uważa G. Nausėda.

„Najważniejsza wiadomość jest taka, że zaproponowano środki, które pozwolą na zwiększenie finansowania dla mniejszych gospodarstw i zwiększenie liczby hektarów z obecnych 30 do 50” – w czwartek, 13 sierpnia, po spotkaniu w pałacu prezydenckim powiedziała dziennikarzom doradca prezydenta Jarosław Niewierowicz.

Jak dodał, limit wypłat może wynosić 100 tys. euro od 2022 roku.

„Limit jest sygnałem, że w rolnictwie potrzebne są zmiany. To jasny znak dla sektora rolnictwa, aby zmniejszył szarą strefę, aby wynagrodzenia i inne rzeczy były naliczane oficjalnie (…). Pozwala on również w przyszłości mówić o zmniejszeniu limitu, kiedy będzie większa jasność odnośnie tego, jaka jest wspólna polityka Unii Europejskiej” – powiedział J. Niewierowicz.

Szef resortu rolnictwa Andrius Palionis powiedział, że limit wypłat bezpośrednich w wysokości 100 tys. euro został określony w wieloletniej perspektywie finansowej UE na lata 201 – 2027.

„Rada Europejska mówiła o pułapie ok. 60 tys. euro w nowym okresie, ale w dokumentach, które zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego, pojawia się kwota 100 tys. euro na nowy okres” – powiedział A. Palionis.

W lipcu na forum Rady Europejskiej Litwa wynegocjowała wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników: w 2021 roku wzrosną do 178 euro za hektar, a w 2022 – do 200 euro za hektar I będą dalej rosnąć. Przywódcy europejscy zgodzili się, że wypłaty będą rosnąć do 2027 roku, kiedy osiągną poziom 215 euro za hektar.

Obecnie bezpośrednie dopłaty dla rolników z krajów bałtyckich wynoszą 170 euro za hektar i są o 80 euro niższe od unijnej średniej (250 euro za hektar).

Wcześniej prezydent Litwy zapowiadał, że będzie dążyć do wprowadzenia limitu wypłat dla rolników. Minister rolnictwa twierdził, że pogorszyłoby to warunki dla ich konkurencyjności.

Na podstawie: ELTA, lrp.lt