Prezentacja projektów zagospodarowania terenu po Szpitalu św. Jakuba


Fot. architektusajunga.lt
W siedzibie Litewskiego Związku Architektów w Wilnie otwarto wystawę projektów, które biorą udział w konkursie na zagospodarowanie terenu po dawnym Szpitalu św. Jakuba. Na ekspozycji znalazło się 12 propozycji.


Wyburzanie budynków na terenie dawnego Szpitala św, Jakuba na Łukiszkach rozpoczęło się na początku 2014 roku. Po raz pierwszy konkurs na projekt zagospodarowanie terenu został ogłoszony w grudniu 2018 roku. Został jednak zawieszony z uwagi na przyjęcie aktu ustanawiającego nową własność cennego kościoła śś. apostołów Filipa i Jakuba, zespołu klasztornego dominikanów oraz kompleksu budynków Szpitala św. Jakuba, a także z powodu licznych uwag i komentarzy zarówno ze strony specjalistów, jak i mieszkańców stolicy.

Specjaliści ds. dziedzictwa kulturowego oraz firma mająca zająć się realizacją projektu porozumiały się w sprawie najważniejszych zasad ochrony cennych budynków szpitala. Konkurs został ponownie ogłoszony przez Litewski Związek Architektów w lipcu 2019 roku.

Uczestnicy konkursu zostali poproszeni o zbadanie możliwości zabudowania terenu i zaprojektowanie najlepszego rozwiązania odpowiadającego specyfice tego miejsca. Ich zadaniem było stworzenie kompleksu budynków zgodnego ze skalą obecnej okolicy urbanistycznej, wpisującego się w istniejącą w pobliżu przestrzeń publiczną i spójnego ze znajdującymi się tam obiektami dziedzictwa kulturowego.

Wystawę 12 zgłoszonych projektów można oglądać w siedzibie Litewskiego Związku Architektów (ul. Kalvarijų 1) w godzinach 9–17 do 16 października.

Pierwsze wzmianki o tym, że na Łukiszkach, przy kościele św.św. Filipa i Jakuba istniał szpital, są datowane na rok 1703. Został on ufundowany przez pisarza ziemskiego Michała Śliźnia, którego pałac znajdował się w bliskim sąsiedztwie świątyni. Opiekę nad szpitalem powierzono księżom dominikanom. Budynek spłonął w 1765 r., ale dominikanie odbudowali go i utrzymywali do 1808 r., gdy władze miasta powołały pierwszy w Wilnie szpital świecki imieniem św. Jakuba. Od roku 1809 do 1867 szpital prowadziły szarytki, czyli siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 'Paulo. Do 2003 r. - z kilkuletnimi przerwami podczas pierwszej i drugiej wojny światowej - Szpital św. Jakuba służył wilnianom, placówka ta stała się częścią historii miasta.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, architektusajunga.lt, inf. wł.