Prezentacja litewsko-polskiej antologii poezji „Znad Laudy i Niewiaży”


fot. organizatorów
16 października w sali Wileńskiej Galerii Obrazów w pałacu Chodkiewiczów odbyła się kolejna prezentacja litewsko-polskiej antologii poezji Znad Laudy i Niewiaży wydanej w Kadzidle pod redakcją Ireny Duchowskiej i Dariusza Łukaszewskiego. Spotkanie, z cyklu Spotkania z polską książką, zorganizowane zostało przez Instytut Polski w Wilnie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan i Gminą Kadzidło.


Antologia „Znad Laudy i Niewiaży” zawiera utwory 28 autorów narodowości litewskiej i polskiej, mieszkających w regionie Laudy, którego bogata historia kultury została zapisana w dwóch językach, litewskim i polskim. Laudańska antologia poetycka została wydana staraniem Gminy Kadzidło z regionu Kurpie w północno-wschodniej Polsce i sekcji literackiej „Znad Niewiaży” przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan, jako 25 tom Biblioteki Kurpiowskiej i jest owocem polsko-litewskiej współpracy regionalnej. Przekłady utworów wykonali Irena i Kazimierz Duchowscy.

W prezentacji książki uczestniczyło dziesięcioro autorów, redaktorzy i tłumacze. Szeroką była geografia zebranych – od Kadzidła w Polsce po Kowno, Kiejdany, Pacunele, Poniewież, Kłajpedę na Litwie. Nadspodziewanie sala galerii była wypełniona po brzegi. Na spotkanie przybyli Dariusz Łukaszewski – wójt Gminy Kadzidło, Irena Duchowska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, autorki wierszy: Jolanta Dalia Abarienė, Laim Beainarauskienė, Valė Bilienė, Angelija Bučienė, Regina Čirickaitė, Nina Kučinskienė, Aušra Kuusienė, Danutė Kriščiūnienė, Ina Stuogė.

Spotkanie prowadzone było w języku litewskim i polskim. Redaktorzy – wydawcy opowiedzieli o historii powstania antologii. Kompozytorka Katarzyna Parszuta – wykonała własne kompozycje do wierszy z antologii: Ireny Duchowskiej  Już nigdzie – Jau nie kur, Valdasa Daškevičiusa Vis daugiau valandų – Coraz więcej godzin, ks Justasa Jasėnasa  Ilgesys – Tęsknota, Niny Kučinskienė  Vakarinis valsas – Wieczorny walc.

W pierwszym bloku zebrani wysłuchali recytacji z ekranu uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego Diany Savanevičiūtė i Artura Dowgiało, którzy niespodzianie zostali poddani izolacji z powodu Covid, potem Irena Duchowska przedstawiała po kolei autorów, którzy czytali po jednym wierszu, a przekład na język polski czytali aktorzy. W drugim bloku recytacji aktorzy Teatru Polskiego w Wilnie Gabriela Dajnowiec i Maksim Potapow czytali wybrane wiersze w oryginale i przekładach.

Spotkanie zakończyły podziękowania za zorganizowanie imprezy dla kierownika Instytutu Polskiego w Wilnie Pawła Krupki, wydawców, tłumaczy i autorów.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.