Prezentacja książki "Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010"


Fragment plakatu promocyjnego, fot. Archiwum organizatorów
W poniedziałek, 21 maja br., o 17.00, w Instytucie Polskim w Wilnie (ul. Didžioji 23) odbędzie się prezentacja polskiego wydania książki "Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010".
Edycja prezentuje szczegółową analizę historii cmentarza, zwyczaje i tradycje pogrzebowe mieszczan. Zawiera szczegółową listę pochowanych osób oraz życiorysy wybitnych osobistości, podsumowuje doświadczenie renowacji cmentarza. Książka będzie pomocna osobom interesującym się przebogatą przeszłością Wilna, życiem kulturalnym i społecznym wielonarodowościowego miasta.

Spotkanie z przedstawicielami zaangażowanymi w wydanie książki poprowadzi G. Drėmaitė, przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Ochrony Zabytków.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Na spotkanie zapraszają: Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wydawnictwo "Versus aureus", Instytut Polski w Wilnie.

Wstęp wolny.
 
Data: 
20.05.2013 - 17:00 - 19:00