Prezentacja książki: „Polacy na Litwie. Przeszłość i teraźniejszość”


Mat. prom. organizatorów
Fundacja „Samostanowienie” wspierająca Oświatę Polską zaprasza na prezentację książki: „Polacy na Litwie. Przeszłość i teraźniejszość” pod redakcją naukową prof. Wojciecha Lisa. Prezentacja odbędzie się 1 lipca 2019 r. o godz. 17:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pokój 305.

Pozycja „Polacy na Litwie – przeszłość i teraźniejszość” podejmuje problematykę niewątpliwie doniosłą w sensie historycznym, prawnym – w tym międzynarodowym, politycznym i społecznym – a zarazem nader skomplikowaną w każdym z tych wymiarów. Książka jest zbiorem wartościowych tekstów naukowych i dobrze uzasadnionych ciekawych rozważań praktycznych, opartych na trafnie dobranym, bardzo bogatym piśmiennictwie i faktografii, przygotowanych bez presji tzw. poprawności politycznej – zatem nie z pozycji uproszczonego entuzjazmu czy zdesperowanego sceptycyzmu, ale realizmu w podejściu do problematyki Polaków na Litwie.

Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Dudka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Partner - Dom Kultury Polskie w Wilnie.Prezentacja książki: „Polacy na Litwie. Przeszłość i teraźniejszość”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
1 lipca 2019 r. godz. 17:30

Data: 
01.07.2019 - 17:30