Prezentacja książki Janiny Norkūnienė „Obrzędy i tradycje wesela podwileńskiego”


Mat. prom. organizatorów
12 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się prezentacja książki Janiny Norkūnienė „Obrzędy i tradycje wesela podwileńskiego”.Zapraszamy do słuchania urywki z książki, wywiadu z autorką oraz pieśni w wykonaniu etnograficznego zespołu palmiarek „Cicha Nowinka”. Przy filiżnce kawy czy herbaty organizatorzy stworzą odpowiednią atmosferę, przybliżą autentyczną historię Wileńszczyzny z obecną chwilą.

Mądrość ludowa, śmieszne historie, dowcipna treść książki i błyskotliwe dialogi bohaterów czekają słuchaczy.

Stare zdjęcia, troskliwie umieszczone na kartkach książki, lokalny dialekt, którym jest przesiąknięta treść książki, który jest coraz rzadziej zrozumiały przez młodsze pokolenie Wileńszczyzny – to tylko odrobina barwnej treści opowiadania.

Nie jedna osoba, oglądając stronicę za stronicą, zostanie mile zaskoczona, kiedy ujrzy znajome twarze jej bliskich ludzi, czy patrząc na tytuł i treść pieśni, zanuci dawną melodię, śpiewaną w rodzinnym czy sąsiedzkim domu.

W czasie prezentacji odnajdziemy ścieżkę, wiodącą wstecz o nie jedno dziesięciolecie i nie jeden wiek. Przypomną się nam dawne lata, przestrzenne rodzinne okolice i już zacierające się z pamięci lica bliskich i niegdyś tworzących historię ojcowizny ludzi.

Historie opowiadane o nas samych, zaciekawią jednych, drugim będą mniej zrozumiałe. Serdeczne, wiejące nostalgiją chwile z przeszłych czasów odnajdą drogę czy przynajmniej wąziutką ścieżynkę do naszych serc.

121 starych zdjęć, 59 tekstów ludowch pieśni, zagadki i przysłowia, przeplatając się ze sobą opowiedają o losie zakochanych, ich wspólnej drodze, rodzinie. Treść książki może nas zaciekawić czy rozdrażnić, wzruszyć czy rozweselić.

Książka Janiny Norkūnienė dosyć nietypowy, rzadko spotykany, oryginalny utwór, urozmaicony i ilustrowany zdjęciami Wileńszczyzny z okresu ubiegłego stulecia. Treść wypełniona ludową pieśnią, śpiewaną w różnych zakątkach Wileńszczyzny. Do rąk czytelnika trafia swoisty utwór kultury etnicznej, uwieńczony wiejską romantyką na tle tradycyjnych obrzędów okresu weselnego. Ponad 30 lat poszukiwań, mnóstwo etnograficznych wypraw w teren, obowiązek i szacunek wobec wielowiekowej tradycji oraz niski pokłon dla nosicieli i chronicieli zjawiska etnicznokuturowego stworzyło potrzebę połączenia zebranej informacji w jedną całość, która tworzy treść prezentowanej książki.Prezentacja książki Janiny Norkūnienė „Obrzędy i tradycje wesela podwileńskiego”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
12 marca 2020 r., godz. 18.00
Data: 
12.03.2020 - 18:00