Prezentacja książki "Ku teatrowi ubogiemu"


Mimowie, fot. www.wilnoteka.lt
5 maja o godzinie 18.00 w budynku Studia Teatralnego "Meno fortas" przy ul. Bernardyńskiej 8/8 w Wilnie odbędzie się prezentacja litewskiego wydania książki Jerzego Grotowskiego "Ku teatrowi ubogiemu".
To tłumaczenie historycznej książki Jerzego Grotowskiego w języku angielskim pt. "Towards a Poor Theatre", która weszła do kanonu myśli teatralnej. Publikacja ta została przetłumaczona na wiele języków świata; w 2007 roku - na język polski, w 2011 - na litewski. Książka to rezultat pracy Jerzego Grotowskiego i jego współpracowników z Teatru Laboratorium w latach sześćdziesiątych minionego stulecia.
Data: 
05.05.2011 - 18:00 - 19:30