Premier o osiągnięciach rządu w minionym roku


Premier Saulius Skvernelis, fot. BNS
Premier Saulius Skvernelis przedstawił w sejmie sprawozdanie z działalności rządu za 2017 rok. Podkreślił, że rządowi pod jego kierownictwem udało się zmniejszyć przepaść społeczną pomiędzy mieszkańcami o wyższych i niższych zarobkach. Zapowiedział, że w przyszłym roku minimalne miesięczne wynagrodzenie może wynieść 1000 euro. Mówił o umacnianiu zdolności obronnych Litwy, reorganizacji przedsiębiorstw państwowych oraz polityce zagranicznej, w której daje się dostrzec poprawę stosunków z partnerami strategicznymi, w tym z Polską.

„Absolutna większość wskaźników statystycznych w ciągu minionego roku się poprawiła” – zaznaczył premier, dodając, że większość prac rządu zrealizowana została na Litwie po raz pierwszy.

„Rozpoczęliśmy reformy strukturalne ws. reorganizacji przedsiębiorstw państwowych, reformę oświaty, ruszyły zmiany na rynku farmaceutycznym oraz w systemie opieki zdrowotnej” – powiedział Saulius Skvernelis, dodając, że jedną z najważniejszych wykonanych prac było zwiększenie wydatków na obronę. 

Premier mówił, że miniony rok był dla Litwy szczególnie dobry, w wielu sferach udało się osiągnąć pozytywne wyniki, przekroczyć oczekiwania, a niektóre cele – zrealizować szybciej niż się spodziewano. Podkreślił, że w minionym roku rząd szczególnie wiele uwagi poświęcał walce z ubóstwem i nierównością majątkową. Tradycyjnie dla rządzących powiedział, że przepaść społeczna i ubóstwo są skutkiem działań poprzednich władz.  

Zaznaczył, że na walkę z ubóstwem i przepaścią społeczną rząd przeznaczył w ubiegłym roku 600 mln euro. Stosowane były różne sposoby rozwiązania tego problemu, m.in. podjęto decyzję o wypłacaniu uniwersalnych świadczeń na dziecko – 30 euro miesięcznie, podniesiono emerytury.

Premier w sprawozdaniu z działalności rządu wskazał również na poprawę klimatu biznesowego. Jego zdaniem w dziedzinie tej osiągnięto historyczne wyniki. Według międzynarodowego rankingu „Doing Business” Litwa zajęła w nim najwyższe z dotychczasowych miejsc – 16 spośród 190 krajów i znalazła się w dwudziestce najprzychylniej pod względem klimatu biznesowego ocenianych państw. Wśród państw UE Litwa zajmuje 6. miejsce i wyprzedza takie kraje jak Irlandia (17. miejsce), Łotwa (19. miejsce), Niemcy (20. miejsce).

S. Skvernelis wymienił również reformę strukturalną oświaty. W 2017 r. założono podwaliny pod etatowe wynagrodzenia pracy nauczycielskiej, które wejdzie w życie jesienią bieżącego roku. Pozwoli to na podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli.

Kolejna ważna dziedzina, w której doszło do wielu zmian – system opieki zdrowotnej. W 2017 r. przyjęte zostały poprawki do Ustawy o kontroli alkoholu, które zaostrzyły wymogi dotyczące sprzedaży i reklamy alkoholu.

„Chcę podkreślić jedną rzecz – zrobiliśmy to, co inne partie przy okazji każdych wyborów obiecywały, a później nie miały sił, by to zrealizować. Nadmierne spożywanie alkoholu było i pozostaje ogromnym problemem na Litwie, w ostatnim czasie zaczęło jednak spadać” – podkreślił premier.

Dodał, że mimo znaczących wydatków na potrzeby socjalne Litwa po raz pierwszy w okresie niepodległości miała niedeficytowy budżet. „Świadczy to o tym, że nasza polityka finansowa jest zrównoważona i jesteśmy odpowiednio przygotowani do ewentualnych wyzwań w przyszłości” – zaznaczył.

S. Skvernelis wymienił również umacnianie zdolności obronnych Litwy, reorganizację przedsiębiorstw państwowych oraz politykę zagraniczną, w której po długiej przerwie dostrzegalna jest poprawa stosunków z takimi partnerami strategicznymi jak Polska.

Premier stwierdził, że rząd nie zamierza spowalniać tempa pracy i w dalszym ciągu będzie realizował obietnice zwiększania dochodów mieszkańców Litwy, poprawy jakości usług publicznych, troski o dobrobyt społeczeństwa.

Już w nadchodzącym tygodniu ma zostać zaprezentowana reforma systemu podatkowego, której celem jest zmniejszenie opodatkowania siły roboczej, zaplanowane są zmiany w systemie emerytalnym, w systemie oświaty, ochrony zdrowia.

Na podstawie: lrytas.lt, bns.lt