Premier: Karaimi stanowią integralną część naszego państwa


Fot. lrv.lt
Premier Ingrida Šimonytė w piątek, 20 maja, wzięła udział w obchodach Roku Karaimów na Litwie. Podczas uroczystości powitalnej, która się odbyła w Pałacu Władców podkreśliła wielowiekową pokojową i konstruktywną wspólnotę narodów. Udział w obchodach 625. rocznicy obecności Karaimów na Litwie wzięła też ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska.

 


"Przez 625 lat Karaimi litewscy stanowili integralną część Litwy, nadając jej niepowtarzalny odcień” – wskazała premier Ingrida Šimonytė. Podkreśliła, że „historia Karaimów na Litwie jest ważnym świadectwem pokojowego i wzbogacającego współistnienia w wielokulturowym społeczeństwie.

„Karaimi pielęgnują swoją kulturę, która rozwijała się przez tysiąclecia, a jednocześnie potrafią pokojowo i z szacunkiem współistnieć ze wszystkimi innymi. Bardzo się cieszę, że odzyskanie niepodległości przyczyniło się również w znacznym stopniu do odrodzenia narodowego Karaimów. Zjednoczona wspólnota, czerpiąc siłę ze swego wyjątkowego dziedzictwa kulturowego, wspólnie odważnie wkroczyła na europejską Litwę" - powiedział premier.

Ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska w czwartek, 19 maja, uczestniczyła w konferencji międzynarodowej na Uniwersytecie Wileńskim, której współorganizatorem była polska palcówka dyplomatyczna w Wilnie i Uniwersytet Jagieloński w Krakowie.

„Cieszę się, że wspólnie otwieramy konferencję poświęconą językowi Karaimów – jednego z wielu narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i pierwszej Rzeczypospolitej” –wskazała Doroszewska występując podczas konferencji.

„Karaimi byli nieodłączną częścią naszej historii i naszej kultury – a kiedy mówię „naszej” mam na myśli i Litwinów i Polaków i Ukraińców oraz wiele innych narodów, które tu przez wieki żyły, tworząc żywy organizm, pełen różnorodności językowej i religijnej. To nasze wspólne i unikalne w Europie dziedzictwo, które chcemy wspierać i chronić. Dlatego też tak ważne są próby przywrócenia do obiegu języka karaimskiego, jako świadectwo żywotności kultury naszego regionu” – powiedziała ambasador.

Na podstawie: lrv.lr, fsf.vu.lt, gov.pl/web/litwa