Premier A. Butkevičius w Solecznikach (z wideo)


Zdzisław Palewicz i Algirdas Butkevičius, fot. wilnoteka.lt
Premier Litwy Algirdas Butkevičius złożył wizytę w rejonie solecznickim, gdzie spotkał się z władzami rejonu i pracownikami Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania omówiono podstawowe problemy lokalne, wśród których ważne miejsce zajmują między innymi kwestie oświaty mniejszości narodowych. Szef rządu unikał konkretnych deklaracji, ale obiecywał rozwiązanie problemów.
"To ważne wydarzenie. Po raz pierwszy sprawujący urząd premier już na początku kadencji odwiedza nasz rejon. Traktujemy to jako wyraz szacunku i gotowość do rozwiązania naszych problemów" - mówił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. 

"Cieszę się, że nie była to wizyta kurtuazyjna. Spotkanie było rzeczowe, konstruktywne i optymistyczne. Udało się osiągnąć kompromis w większości kwestii. Teraz pozostaje tylko realizować obietnice" - podsumował Z. Palewicz.

W odczytach i prezentacjach przedstawiciele Samorządu Rejonu Solecznickiego przedstawili premierowi przekrój sytuacji ekonomicznej, socjalnej i oświatowej rejonu. Podstawowymi problemami Solecznik są: wysoki poziom bezrobocia, brak inwestycji zagranicznych, najmniejsze w kraju wynagrodzenie średnie, niski poziom przedsiębiorczości.

W dziedzinie oświaty główne problemy dotyczą szkół mniejszości narodowych. To wymogi akredytacji szkół średnich nieuwzględniające specyfiki regionu, za mały koszyczek ucznia, a także kwestie wynikające z nowej Ustawy o oświacie: nauczanie dwujęzyczne i ujednolicony egzamin z języka litewskiego.

Właśnie o tym ostatnim mówili uczniowie klas maturalnych z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, którzy czekali na premiera w holu samorządu. Nie prosili już o odroczenie egzaminu - do nowej jego formy przygotowywali się przez ostatnie dwa lata, ich zdaniem kolejne zmiany programu wprowadziłyby jedynie zamęt. Podstawowe postulaty uczniów i rodziców to wprowadzenie pewnych ułatwień w egzaminie i stosowanie większych ulg przy jego ocenianiu.

A. Butkevičius zapewnił, że kwestie te zostaną omówione podczas rady politycznej w poniedziałek, 11 lutego. Tematem obrad będzie nakaz ministra oświaty i nauki, przygotowany według propozyzji AWPL, wprowadzenia innych procedur na egzaminie wobec maturzystów szkół polskich. Prezentujemy czytelnikom "Wilnoteki" zapis spotkania szefa rządu z polskimi uczniami.Podczas spotkania w samorządzie premier odniósł się także do kwestii pisowni nazwisk i podwójnego nazewnictwa ulic. Poinformował, że została utworzona grupa robocza, którą tworzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Ministerstwa Kultury. Na podstawie wniosków tej grupy roboczej ewentualnie zostanie podjęta decyzja o przygotowaniu ustawy dotyczącej pisowni nazwisk.

"Litwa jest małym krajem, uważam, że powinniśmy dogadywać się we wszystkich kwestiach i znaleźć porozumienie, jeśli wynikły jakieś problemy. W poszukiwaniach rozwiązania trzeba uznać, że wygrać musi i jedna, i druga strona. A to oznacza, że i jedna, i druga strona powinna ustąpić" - mówił A. Butkevičius.

Wraz z premierem do Solecznik przybyli: wiceminister oświaty i nauki Edita Tamošiūnaitė, wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska, wiceminister komunikacji Władysław Kondratowicz, wiceminister gospodarki Marius Busilas i posłanka AWPL Rita Tamašunienė. Premierowi towarzyszył także Remigijus Motuzas, dyrektor Departamentu Przewodnictwa Litwy w Unii Europejskiej przy MSZ Litwy. Wizyta w Solecznikach rozpoczęła cykl wizyt A. Butkevičiusa w rejonach Litwy.

Na podstawie: Inf.wł.  

Komentarze

#1 Posłuchałam Premiera Litwy .

Posłuchałam Premiera Litwy . Zemdliła mnie fałszywa słodycz .

#2 "...i jedna, i druga strona

"...i jedna, i druga strona powinna ustąpić" - mówił A. Butkevičius
Premierze Butkevičius, my już nie mamy z czego ustępować, bo postawiliście nas i przyszłość naszych dzieci pod ścianą. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na lituanizację polskich dzieci.

#3 O naszym panie premierze

O naszym panie premierze doskonale zauwazyla pani Danuta. Brawo!

Danuta, Luty 8, 2013
Premier Butkevičius miał dzisiaj pechowy dzień
Dzień 8 lutego jest dniem niefortunnym, wręcz pechowym dla premiera A. Butkevičiusa. Popełnił on dzisiaj kilka znaczących medialnych gaf.
Komentując słowa przeprosin ministra L. Linkevičiusa za to, że podczas wizyty przeprosił Polaków za odrzuceniu projektu Ustawy o nazwiskach w trakcie ostatniej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Litwie, premier Butkevičius poręczył wyjaśnienie, dlaczego odrzucono projekt ustawy regulujący kwestię polskich nazwisk w dokumentach litewskich.
Okazuje się, że premier za tą ustawą… nie głosował.
Podobną gafę popełnił w „Salonie Politycznym” Radia Znad Wilii, gdzie powiedział, że AWPL rzekomo nie stawia pytania o pilnej potrzebie wniesienia ulg do egzaminu maturalnego z języka państwowego. Jest to nieprawda, wszak AWPL czyni to codziennie – na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w ostatnich dniach jeszcze bardziej intensywnie i wielokierunkowo.
Był to dzień pechowy i dla premiera Butkevičiusa, i dla poszczególnych dziennikarzy. Trudno wyraźnie określić zachowanie Redaktor Pani R. Widtmann, która nawet nie podjęła próby sprostowania tych słów premiera, ale natarczywie wręcz wciskała je w usta premiera. Nie można wykluczyć, że to nie tylko kwestia niefortunnego dnia, lecz kryje się za tym szersza zagrywka polityczna być może skierowana przeciwko samemu premierowi.
Dobrze, że AWPL żąda odwołania nowelizacji Ustawy o oświacie, która przewiduje ujednolicony egzamin maturalny z języka państwowego. „Nadal żądamy odwołania Ustawy o oświacie. Rozumiem jednak, że w tym roku nie uda się zmienić ustawy, a uczniowie muszą zdawać maturę, dlatego zabiegamy o ulgi już w tym roku. Chodzi nam o mniejszą ilość znaków w wypracowaniu oraz większą ilość autorów do wyboru” – zaznaczył Waldemar Tomaszewski.
W tym aktywnym politycznie okresie, okresie wizyt i ważnych decyzji w mediach może się pojawiać mnóstwo dezinformacji, dlatego zachęcam wyborców, by nie brali te wypowiedzi za czystą monetę.
Danuta Żeromska

#4 Kompromis jest zawsze

Kompromis jest zawsze obustronny. W rozumieniu lt polityków kompromis jest wyłącznie jednostronny,Za wielkie swoje ustępstwo uważają np. rozłożenie egzekucji na polskiej oświacie na 8 lat,nie rezygnując z tejże egzekucji. Stosując lt sposób rozumowania trzeba by potraktować lt szkolnictwo na wileńszczyżnie identycznie jak polskie(odwracając sytuację) i dopiero wtedy zacząć rozmawiać o kompromisie.Najpierw trzeba przywróci wszystkie polskie prawa ,które wszystkie kolejne lt władze Polakom zabierały , a dopiero potem zacząć mówić o kompromisie.
Jak można rozmawiać o kompromisie ze złodziejami i paserami ziemi polskich właścicieli? Ze złodziejstwa i paserstwa po prostu trzeba się rozliczyć.
Jako kompromis, w cywilizowanym znaczeniu ,jest rozważanie czy np.polski język zostanie uprawomocniony na terenach , gdzie Polacy liczą 8% populacji(jak w Finlandii) czy 12 %(gorzej niż w Czechach).
LT i niektóre kręgi w /RP rozumieją kompromis na lt zasadach: dobrze , teraz nie obetniemy Wam całej ręki, będziemy to robili stopniowo ,odcinając plasterek po plasterku…popatrzcie jacy jesteśmy ugodowi, poszliśmy na kompromis…Dziękujcie nam..
Przesadzam ? Nie!- Takie są realia.
ps.
I tak jest od 22 lat. Wilniucy naprawdę powinni dostać już kilkakrotnie Nobla , – za cierpliwość..

#5 WYPISZ WYMALUJ - LITEWSKIE

WYPISZ WYMALUJ - LITEWSKIE MYDLENIE OCZU - ZARAZ SIE OKAZE ,ZE TEGO , TO TAMTEGO NARAZIE NIE MOZNA ZAŁATWIĆ , JEDNA KOMISJA , DRUGA - NIC Z TEGO NIE BĘDZIE WYNIKAĆ . WIADOMO NARAZIE TYLE - STRONIE LITEWSKIEJ NIE MOŻNA UFAĆ

#6 Powstał kolejny zespół

Powstał kolejny zespół (litewski) , który ma obradować nad tym co już od dawna jest wiadome. , obradować ma kilka lat ..Znane jest powiedzenie ,że jak chce się utrącić jakąś sprawę , to powołuje się zespół parlamentarny.Polacy stworzyliby i uchwalili nową ustawę w 1 miesiąc.
Wypowiedzi Butkiewiciusa dziwnie przypominają lżejszą wersję opinii wyrażanych przez Kubiliusa..

#7 Powstał kolejny zespół

Powstał kolejny zespół (litewski) , który ma obradować nad tym co już od dawna jest wiadome. , obradować ma kilka lat ..Znane jest powiedzenie ,że jak chce się utrącić jakąś sprawę , to powołuje się zespół parlamentarny.Polacy stworzyliby i uchwalili nową ustawę w 1 miesiąc.
Wypowiedzi Butkiewiciusa dziwnie przypominają lżejszą wersję opinii wyrażanych przez Kubiliusa..

#8 Lt Premier mówiąc o

Lt Premier mówiąc o kompromisach stawia siebie w konfrontacji do obywateli RL narodowowści polskiej.Kompromisy zawiera się z przeciwnikami, a nie z tymi , którym się sprzyja.
http://www.znadwilii.lt/aktualnosci/20130207/premier-problemy-polakow-na...

…Jeśli chodzi o oświatę, premier podkreślił, że krytykowany przez Polaków przewidziany w nowej redakcji ustawy o oświacie ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych NIE ZOSTANIE ODROCZONY. Zapowiedział jednak, że w związku z tym, iż program nauczania języka litewskiego w tych szkołach różni, „ocena tego egzaminu w szkołach litewskich i nielitewskich będzie się też różniła”itd . i dalej ..bla, bla, bla…….

Przecież takie dyktum uniemożliwia jakikolwiek porozumienie.Uniemożliwia ,niestety ale takie są fakty.
Bez strajków w polskich szkołach jednak chyba się nie obejdzie.

Polacy mogą rozmawiać o kompromisie:
np . nie 8 % (przykład Finlandii) populacji, ale 12 %(gorzej niż w Czechach) wystarcza, aby wprowadzić dwujęzyczność;Lt Premier mówiąc o kompromisach stawia siebie w konfrontacji do obywateli RL narodowowści polskiej.Kompromisy zawiera się z przeciwnikami, a nie z tymi , którym się sprzyja.
http://www.znadwilii.lt/aktualnosci/20130207/premier-problemy-polakow-na...

Polacy mogą rozmawiać o kompromisie:
np . nie 8 % (przykład Finlandii) populacji, ale 12 %(gorzej niż w Czechach) wystarcza, aby wprowadzić dwujęzyczność;
np 2: lt szkoły powiatowe/rządowe nie w tym roku szkolnym , ale na spokojnie, w przyszłym, przejdą pod zarząd demokratycznie wybranych samorządów
np3: przywrócenie z z języka. polskieo- ojczytego dopiero w przyszłym roku szkolnym..
.- To są prawdziwe kompromisy i do takiego myślenia trzeba przyzwyczaić lt polityków , media i lt opinię publiczną.

Wyobrażenia nowych lt władz całkowicie nie przystają do minimalnych, pilnych i koniecznych do zrealizowania żądań polskiej mniejszości.Oni żyją całkowicie w innym niż Polacy świecie..

#9 Premier Butkevičius miał

Premier Butkevičius miał dzisiaj pechowy dzień
Dzień 8 lutego jest dniem niefortunnym, wręcz pechowym dla premiera A. Butkevičiusa. Popełnił on dzisiaj kilka znaczących medialnych gaf.
Komentując słowa przeprosin ministra L. Linkevičiusa za to, że podczas wizyty przeprosił Polaków za odrzuceniu projektu Ustawy o nazwiskach w trakcie ostatniej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Litwie, premier Butkevičius poręczył wyjaśnienie, dlaczego odrzucono projekt ustawy regulujący kwestię polskich nazwisk w dokumentach litewskich.
Okazuje się, że premier za tą ustawą… nie głosował.
Podobną gafę popełnił w „Salonie Politycznym” Radia Znad Wilii, gdzie powiedział, że AWPL rzekomo nie stawia pytania o pilnej potrzebie wniesienia ulg do egzaminu maturalnego z języka państwowego. Jest to nieprawda, wszak AWPL czyni to codziennie – na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w ostatnich dniach jeszcze bardziej intensywnie i wielokierunkowo.
Był to dzień pechowy i dla premiera Butkevičiusa, i dla poszczególnych dziennikarzy. Trudno wyraźnie określić zachowanie Redaktor Pani R. Widtmann, która nawet nie podjęła próby sprostowania tych słów premiera, ale natarczywie wręcz wciskała je w usta premiera. Nie można wykluczyć, że to nie tylko kwestia niefortunnego dnia, lecz kryje się za tym szersza zagrywka polityczna być może skierowana przeciwko samemu premierowi.
Dobrze, że AWPL żąda odwołania nowelizacji Ustawy o oświacie, która przewiduje ujednolicony egzamin maturalny z języka państwowego. „Nadal żądamy odwołania Ustawy o oświacie. Rozumiem jednak, że w tym roku nie uda się zmienić ustawy, a uczniowie muszą zdawać maturę, dlatego zabiegamy o ulgi już w tym roku. Chodzi nam o mniejszą ilość znaków w wypracowaniu oraz większą ilość autorów do wyboru” - zaznaczył Waldemar Tomaszewski.
W tym aktywnym politycznie okresie, okresie wizyt i ważnych decyzji w mediach może się pojawiać mnóstwo dezinformacji, dlatego zachęcam wyborców, by nie brali te wypowiedzi za czystą monetę, natomiast z oficjalną pozycją AWPL zawsze można się zapoznać na stronie internetowej partii www.awpl.lt.
Danuta Żeromska

#10 Akcja Wyborcza Polaków na

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zwraca uwagę, że ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego jest nie do przyjęcia.
Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami AWPL kierownictwo tej partii organizuje kolejne spotkania robocze z oddelegowanymi przez partię przedstawicielami litewskich resortów. W ostatnim dniu stycznia kierownictwo AWPL spotkało się z wiceministrem oświaty i nauki Editą Tamosiunaite.
Na spotkanie, któremu przewodniczył lider AWPL Waldemar Tomaszewski, przybyło kierownictwo frakcji AWPL w Sejmie: Rita Tamasuniene i Wanda Krawczonok oraz Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł na Sejm Republiki Litewskiej.
W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania pochylili się nad pytaniem niezwykle istotnym dla wyborców: sytuacją oświaty mniejszości narodowych, przede wszystkim nad bolącym tematem, jakim jest ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych. Wcielono go w życie na mocy nowej redakcji ustawy o oświacie, którą w 2011 roku przyjął Sejm RL. AWPL niezmiennie stoi na stanowisku, że ustawa ta dyskryminuje szkolnictwo polskie na Litwie.
Podczas spotkania podkreślono, że w obecnej dobie, kiedy przede wszystkim kładzie się nacisk na indywidualny rozwój poszczególnych umiejętności młodzieży, nie może mieć miejsca sytuacja zrównania statusu języka ojczystego i języka wyuczonego. Poziom ich znajomości zawsze będzie się różnił: język wyuczony możemy znać bez zarzutu, jednak nigdy nie będzie on mógł konkurować z językiem ojczystym.
Uczestnicy spotkania byli jednomyślni co do konieczności podjęcia odpowiednich decyzji, by jeszcze w roku bieżącym uczniom szkół mniejszości narodowej: rosyjskiej, białoruskiej i Polakom na Litwie zapewnić ulgi w tym zakresie, a w najbliższej perspektywie powinna nastąpić zmiana ustawy.

#11 Spotkanie szefów MSZ Polski i

Spotkanie szefów MSZ Polski i Litwy jest sukcesem Radosława Sikorskiego, który konsekwentnie, od lat domaga się rozstrzygnięcia problemów litewskich Polaków – powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Waldemar Tomaszewski.
"To sukces ministra Radosława Sikorskiego i wygrana realizowanej przez niego polityki" - tak ocenił Tomaszewski spotkanie w czwartek w Warszawie szefa polskiego MSZ i litewskiego ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa.
Tomaszewski przypomniał, że przed kilkoma laty Sikorski oznajmił, że nie spotka się ze swym litewskim odpowiednikiem, dopóki Litwa nie podejmie konkretnych działań w rozstrzyganiu problemów Polaków na Litwie.
"Minister Sikorski dotrzymał słowa, bo poprzedni centroprawicowy rząd Litwy nawet nie sygnalizował chęci rozstrzygania naszych problemów" - powiedział przewodniczący AWPL.
Tomaszewski wyraził nadzieję, że składane przez obecny centrolewicowy rząd Litwy deklaracje podjęcia konkretnych działań ws. sytuacji polskiej mniejszości nie są pustą obietnicą i że "władze Litwy rozumieją, iż obecne, pierwsze spotkanie ministrów, może być też ostatnim"..
Lider AWPL podkreślił zdeterminowanie polskiej społeczności na Litwie. "Jeżeli nie będzie szybkiego procesu przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych i nowelizacji ustawy o oświacie, a także pilnych zmian w trybie składania egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, rozważamy nawet wyjście z koalicji rządzącej" - powiedział Tomaszewski. Zaznaczył, że "Polacy chcą zachować tylko to, co posiadali w ciągu ostatnich 20 lat niepodległości kraju".

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.