Pracę na Litwie rozpoczął nowy attaché obrony Polski


Podczas ceremonii w Ministerstwie Obrony Litwy, fot. wilnoteka.lt/Agata Radulewicz
W Ministerstwie Obrony Litwy odbyła się uroczystość pożegnania attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Wilnie, pułkownika Mirosława Wójcika, który kończy 3-letnią misję na Litwie i akredytacji nowego – majora Piotra Sadysia. W ceremonii wzięli udział wiceminister ochrony kraju Vytautas Umbrasas i ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska.


Płk Mirosław Wójcik
na stanowisku attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Wilnie pracował od końca sierpnia 2015 roku. Jak powiedział Wilnotece, opuszcza Wilno w poczuciu dobrze spełnionej misji: „Nasze relacje wojskowe były dobre, myślę, że są jeszcze lepsze, a w przyszłości – mam nadzieję – jeszcze się poprawią. Negocjujemy pewne porozumienia bilateralne pomiędzy naszą 15. Brygadą Zmechanizowaną i litewską Brygadą „Iron Wolf”. Uczestniczyliśmy w ciągu tych trzech lat wiele razy w różnych ćwiczeniach na Litwie, litewscy żołnierze brali udział w ćwiczeniach w Polsce. Siedem razy nasz kontyngent pełnił misje w ramach Baltic Air Policing w Szawlach, w przyszłym roku będzie kolejna, ósma misja. Także mogę powiedzieć, że wyjeżdżam z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku”.

Jak zaznaczył płk Wójcik, Litwa i Polska mówią wspólnym głosem na forum NATO w ważnych dla obu krajów sprawach, takich jak na przykład obrona wschodniej flanki.

Po powrocie do Polski płk Mirosław Wójcik będzie pracować w Dowództwie Generalnym, a następnie planuje przejść na emeryturę.

Podczas ceremonii pożegnania wiceminister ochrony kraju Vytautas Umbrasas uhonorował płk Wójcika medalem Ministerstwa Obrony Litwy „Za zasługi”.

 
Płk Mirosław Wójcik i Vytautas Umbrasas, fot. wilnoteka.lt/Agata Radulewicz 

Nowy attaché obrony przy Ambasadzie RP w Wilnie major Piotr Sadyś jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, ze specjalizacją obrona przed bronią masowego rażenia. Pełnił zawodową służbę wojskową, m.in. w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża i Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń. Wilno jest pierwszą jego placówką dyplomatyczną. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

„Szczęśliwie praca pułkownika Wójcika i jego poprzedników dała bardzo dużo, także relacje z litewskim ministerstwem obrony są bardzo dobre i moje główne zadanie to kontynuacja tych relacji. Oczywiście, pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, sytuacja międzynarodowa się zmienia, ale adekwatnie do tego pracują polskie i litewskie ministerstwa obrony. Siły zbrojne obu krajów się rozwijają, rosną wydatki (na obronę – przyp. red.) i jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość” – powiedział Wilnotece.

Mjr Piotr Sadyś dodał, że „poza relacjami bilateralnymi są także relacje w ramach NATO, takie jak misja Baltic Air Policing, w której regularnie biorą udział polskie samoloty. Rozwija się także współpraca ze stroną ukraińską w ramach litewsko-polsko-ukraińskiej brygady ze sztabem w Lublinie”. 


Attaché Obrony RP na Litwie mjr Piotr Sadyś, fot. wilnoteka.lt/Agata Radulewicz

Polsko-litewska współpraca wojskowa rozwija się intensywnie od wielu lat. Znajduje to odzwierciedlenie we wspólnych ćwiczeniach wojskowych takich, jak Saber Strike, Flaming Thunder, Steadfast Jazz, Anakonda.

Szczególnie istotnym elementem tej współpracy jest utworzenie wspólnej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG. Polska jest także najbardziej aktywnym państwem uczestniczącym w misji NATO Baltic Air Policing, od 2005 roku polskie myśliwce już siedmiokrotnie patrolowały przestrzeń powietrzną Litwy. Kolejna zmiana kontyngentu przybędzie do bazy lotniczej w Szawlach na początku przyszłego roku.

Intensywnie rozwija się współpraca wojsk specjalnych Polski i Litwy, zwłaszcza we wspólnym zaangażowaniu w tworzenie komponentu sił specjalnych w ramach Sił Odpowiedzi NATO 2015.Na podstawie: inf.wł., msz.gov.pl
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz