Powstaje internetowy rejestr cmentarzy


Cmentarz na Sołtaniszkach, fot. lt.wikipedia.org
Miejsce pochówku można będzie znaleźć w internecie. Samorząd m. Wilna tworzy internetowy rejestr stołecznych cmentarzy. Zdaniem urzędników, ma to pomóc tym, którzy poszukują miejsc, gdzie spoczywają ich bliscy. Na razie jednak w rejestrze jest jeden z prawie pięćdziesięciu stołecznych nekropolii – cmentarz na Sołtaniszkach.
Samorząd przeniósł informację do rejestru w sieci, z którego mogą korzystać wszyscy. Na stronie cemety.lt należy wprowadzić imię, nazwisko osoby i na ekranie wyświetlą się nie tylko zdjęcia z nagrobkami, lecz także miejsce pochówku. Wygodna w użytkowaniu mapa sporządzona została na razie dla jednego stołecznego cmentarza – na Sołtaniszkach.

Cmentarz na Sołtaniszach został wybrany do próbnego projektu ze względu na to, że jest niewielki. W przyszłości planuje się wciągnięcie do rejestru również cmentarza parafii św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarza antokolskiego oraz cmentarza w Werkach.

Stołeczny samorząd planuje też sporządzenie rejestru cmentarza na Rossie – po tym jednak, gdy zostanie on odnowiony.

W planach – uzupełnienie programu o możliwość odnalezienia na mapie dojścia do miejsca pochówku na dużych cmentarzach, np. w Karwieliszkach czy Rokanciszkach.  

Opracowane mapy pomogą samorządowi szybciej wyjaśnić, czy na cmentarzu jest przestrzeń na kolejne groby, czy można np. poszerzyć istniejące miejsce pochówku.

Co miesiąc w Wilnie dokonuje się pogrzebu prawie 500 osób.

Listę cmentarzy każdy samorząd sporządza osobno. Na Litwie nie ma jednolitego ogólnego ich spisu. „Gdyby takowy powstał, rozwiązałoby to bardzo wiele problemów, telefonów i wniosków z prośbami o znalezienie miejsca pochówku osób bliskich otrzymujemy bowiem naprawdę bardzo wiele” – mówi kierownik Sekcji Gospodarki Komunalnej stołecznego samorządu Judita Nauckuvienė.   

Rejestry w poszczególnych samorządach sporządzają firmy, które oferowały najniższe ceny w przetargach.

Utworzenie internetowego rejestru cmentarzy przed trzema laty zaproponowały rządowi organizacje społeczne – wtedy to wolontariusze zadbali o to, by dawny cmentarz żydowski w Żagorach (Žagarė) „przeniesiony” został do globalnej sieci.

Ministerstwo Środowiska odrzuciło jednak projekt społeczników, twierdząc, że jest drogi i zleciło samorządom inwentaryzację cmentarzy z własnych środków. Na razie jedynie samorząd malacki jako jedyny zdygitalizowała znaczną część miejsc pochówku na swoim terytorium. 

Na podstawie: lrt.lt, bns.lt