Powstaje film o św. s. Faustynie


Pomnik s. Faustyny na dziedzińcu Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
18 kwietnia br. przypada 25. rocznica beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej, mistyczki, stygmatyczki i wizjonerki, głosicielki kultu Miłosierdzia Bożego. Właśnie trwają zdjęcia do filmu „Miłość i Miłosierdzie”, który, jak zapowiadają twórcy, rzuci nowe światło na prawdę o potędze Miłosierdzia Bożego. Zdjęcia dokumentalne do filmu kręcone będą m.in. w Wilnie. Premiera jest zaplanowana na 5 października 2018 roli w Watykanie – w 80. rocznicę śmierci świętej.Grupa ekspertów wraz z reżyserem Michałem Kondratem odnalazła nieznane dotąd listy bł. ks. Michała Sopoćki – wieloletniego spowiednika polskiej wizjonerki. Penetrując zapomniane archiwa, odkryli nieznane powszechnie dokumenty, których ujawnienie pozwoli światu poznać, jak prawda o Miłosierdziu Bożym wpłynęła i dalej wpływa na jego losy. Postanowili swoje odkrycie nagłośnić i tak zrodził się pomysł realizacji dokumentu fabularyzowanego o roli, jaką bł. ks. M. Sopoćko odegrał w objawieniu światu prawdy o Miłosierdziu Bożym.

„Teraz można będzie dostrzec, jak wiele elementów układa się w całość i jak dobry Bóg pięknie to wszystko wymyślił” – powiedział reżyser Michał Kondrat o odkrytych dokumentach.

Zdjęcia dokumentalne do filmu kręcone będą w Polsce, USA, Kolumbii, na Litwie, Białorusi oraz we Włoszech. W zdjęciach fabularnych udział wezmą wybitni polscy aktorzy.

Św. s. Faustyna (Helena Kowalska) urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec koło Łodzi. W 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Bożego. W zakonie przyjęła imię Maria Faustyna. Pracowała jako kucharka, ogrodniczka i furtianka w kilku domach zgromadzenia w Warszawie, Płocku, Wilnie, Krakowie. Zwykłym obowiązkom zakonnym towarzyszyły wizje i objawienia, w których Jezus polecił jej namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”, chciał, aby założyła zgromadzenie, które będzie wypraszać dla świata Miłosierdzie Boże, przekazał jej tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego i aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była obchodzona w Kościele jako Święto Miłosierdzia Bożego. Swoje wizje i rozmowy z Jezusem s. Faustyna opisywała w „Dzienniczku”.

S. Faustyna zmarła na gruźlicę 5 października 1938 r. w klasztorze zgromadzenia w Łagiewnikach. 18 kwietnia 1993 r. papież Jan Paweł II beatyfikował, a 30 kwietnia 2000 r. kanonizował apostołkę Miłosierdzia Bożego.

Na podstawie: KAI, kolbe.org.pl