Powstaje bank państwowy


Fot. pixabay
Rząd Litwy w ramach tworzenia Państwowego Banku Rozwoju rozważa możliwość przejęcia już istniejącego banku – poinformował minister gospodarki Rimantas Sinkevičius, który w środę, 5 sierpnia, spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausėdą.

„Komisja musi kontynuować prace i przeanalizować różne opcje, w tym ewentualny zakup istniejącego banku. Chodzi o banki w naszym kraju” – powiedział dziennikarzom Rimantas Sinkevičius w środę po spotkaniu z Gitanasem Nausėdą.

Rozważane są także możliwości połączenia tworzonego banku państwowego z innymi instytucjami, na przykład z krajową agencją rozwoju „Invega”. Wcześniej mówiono, że bank powstanie na bazie Agencji Rozwoju Inwestycji Publicznych i Funduszu Gwarancji Kredytów Rolnych.

„Rozmawialiśmy z prezydentem, iż należy rozważyć różne warianty koncepcji powołania banku, m.in. możliwość wykorzystania takich instytucji jak „Invega”, które mają gotówkę i dziś można je zaliczyć do minibanków” – wskazał minister.

W czerwcu litewski sejm opowiedział się za utworzeniem banku państwowego. Zadaniem nowej instytucji ma być przede wszystkim udzielanie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Ma ona też zwiększyć konkurencyjność w krajowym sektorze bankowym.

Podstawowym argumentem przemawiającym za utworzeniem banku jest brak konkurencji dla istniejących banków i katastrofalnie malejąca sieć oddziałów bankowych na Litwie. Przeciwnicy stworzenia państwowego banku podkreślają, że decyzja w tej sprawie to „manipulacja ludzkimi uczuciami” przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Wskazuje się, że nie będzie to tradycyjny bank, tak jak ludzie to rozumieją, że właściwszym określeniem dla powoływanej instytucji byłby „fundusz kredytowania przedsiębiorstw”.

Wśród argumentów przeciwko tworzeniu banku państwowego wskazuje się też koszty z tym związane. Potrzeba będzie około miliarda euro, by mógł on konkurować z działającymi na Litwie dużymi bankami skandynawskimi.

Obecnie na Litwie nie ma żadnego banku państwowego; działają tu głównie banki skandynawskie.

Na podstawie: lrp.lt, BNS