Potrzeba nam zgiętych kolan


Ksiądz W. Górlicki odbiera relikwie papieskie z rąk arcybiskupa Z. Zimowskiego, fot. T. Worobiej, tygodnik.lt
"Tygodnik Wileńszczyzny", 03.11-09.11.2011, nr 581
Ostatnia niedziela października przyniosła mieszkańcom Nowej Wilejki szczególną uroczystość. Ku radości wiernych miejscowej parafii poświęco figurę błogosławionego Jana Pawła II, która stanęła przed kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Jest to już czwarty na Litwie pomnik poświęcony papieżowi Polakowi i zarazem pierwszy w Wilnie.
Poświęcenia dokonali metropolita wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis oraz gość z Watykanu, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, członek Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arybiskup Zygmunt Zimowski.

"W naszej parafii przeżywamy niezwykłe święto. Możemy w wyjątkowy sposób uczcić umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, ciesząc się jego pomnikiem" – powiedział podczas uroczystej mszy świętej proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce, ksiądz Wojciech Górlicki.

Burzą oklasków zgromadzeni wierni przyjęli informację, że z okazji poświęcenia pomnika Jana Pawła II, arcybiskup Zygmunt Zimowski przywiózł dla parafii także relikwie błogosławionego papieża. Podczas mszy świętej zostały one przekazane dla proboszcza parafii w Nowej Wilejce, księdza Wojciecha Górlickiego.

Są to pierwsze na Litwie relikwie błogosławionego Papieża Polaka. W relikwiarzu znajduje się kawałeczek sutanny z krwią, włosy oraz kamyk spod grobu błogosławionego Jana Pawła II.

Arcybiskup Zimowski, mówiąc o Janie Pawle II, podkreślił, że był to człowiek modlitwy. "Od 1 maja jest on na świeczniku, bo przez całe życie był na klęczniku" – zaznaczył, dodając jednocześnie, że "potrzebne są zgięte kolana".

Dar i zobowiązanie

Uroczystość, na którą przybyli wierni z obu parafii Nowej Wilejki, rozpoczął śpiew "Barki" w wykonaniu scholi "Laudate". Podczas uroczystej mszy wspólnie modlili się także dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce Ričardas Sviackevičius oraz starostowie Nowej Wilejki Jurij Gridiuszko i gminy szaternickiej Wiesław Starykowicz, zawsze służący pomocą świątyni.

Swą obecnością święto zaszczycił ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski oraz delegacja z Wyższej Szkoły Biznesu im. biskupa Jana Chrapka w Radomiu.  

Podążać tą samą drogą

Podczas homilii metropolita wileński, kardynał Audrys Juozas Bačkis oraz arcybiskup Zygmunt Zimowski podkreślili, że Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, z której czerpał duchową moc i miłość do każdego człowieka.

Według kardynała Bačkisa, wewnętrzny dialog Papieża z Bogiem zrodził w nim miłość do człowieka, o którego godność zawsze upominał się. Pasterz Archidiecezji Wileńskiej podkreślił, że za fundament nowej ewangelizacji Papież obrał drogę miłosierdzia. "Szczególną troską otaczał osoby chore i cierpiące prześladowania. Domagał się nie tylko wolności religijnej, ale też upominał się o wolność narodów. Powinniśmy podążać w tym samym kierunku" – powiedział kardynał Audrys Juozas Bačkis.

"Współtwórca cywilizacji miłości", "duchowo zjednoczony z Maryją", "człowiek modlitwy" - tak oto określił papieża arcybiskup Zygmunt Zimowski z Watykanu. Arybiskup gratulował Wileńszczyźnie, że stąd wyszła iskra nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Apelował też o jej strzeżenie i umacnianie, podążając drogą miłosierdzia i otwartości na drugiego człowieka.  

"Wspomnienia o błogosławionym Janie Pawle II są dla nas darem, ale i zobowiązaniem. Każdy z nas może i powinien obrać jakąś cząstkę z wielkiego bogactwa człowieczeństwa, duchowości, kapłaństwa i wreszcie pontyfikatu Ojca Świętego i wprowadzać ją w praktykę życia" - powiedział podczas kazania arcybiskup Zimowski. "Codzienna modlitwa, dialog z Bogiem, zawierzenie Maryi, przeżywanie Eucharystii jako spotkanie z żywym Chrystusem zaowocują i naszą otwartością na drugiego człowieka, naszą odwagą w wyznawaniu wiary, naszą świętością" - dodał.

Pozostawione ślady

Arcybiskup Zygmunt Zimowski w latach 2002-2009 był pasterzem diecezji radomskiej. Właśnie stąd przybył z posługą duszpasterską na Wileńszczyznę proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju ksiądz Wojciech Górlicki. Lata te dla parafialnej świątyni były czasem przygotowania do konsekracji, "podnoszenia jej z gruzów", remontów. Ówczesny pasterz radomski wspierał renowację świątyni, gościł też w parafii.

Piękno duchowych przeżyć podczas uroczystości poświęcenia pomnika Jana Pawła II z pewnością utkwi w sercach uczestników święta. Zobowiązali się oni bowiem do życia na wzór błogosławionego papieża, by "Jan Paweł II czuł się dobrze w tej parafii".