Poświęcenie krzyża w Glinciszkach


Mat. prom. organizatorów
29 maja 2016 r. o godz. 19.00 przy gmachu początkowej szkoły w Glinciszkach, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego ks. Marek Gładki poświęci nowy krzyż."Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa"- św. Jan Paweł II 

Mieszkańcy mają niezmierny powód do radości - w ich miejscowości wiara i tradycja nie gaśnie, a kultura staje się bogatsza. Z pięknej inicjatywy Wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezie–Glinciszki, przy  ogromnym wsparciu materialnym i fizycznym miejscowego rolnika Waleriana Kulešiusa, przy gmachu szkoły w Glinciszkach, stanął krzyż - dzieło rąk rzeźbiarzy Rimantasa i Laurinasa Stankevičiusów.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa była realizacija celów. Droga nie była różami słana, idea dojrzewała przez dwa lata. Największą trudnością było znalezienie miejsca pod krzyż, które pozwoliłoby na modlitwę w otoczeniu bliskim i bezpiecznym dla mieszkanców Glinciszek. 

Wielkie podziękowania dla Sz. P. Walerii Jaglinskiej, dyrektor Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach za wydzielenie miejsca pod krzyż oraz placyka przy nim.

Podziękowanie za materialne i fizyczne wsparcie składamy następującym osobom: staroście gminy podbrzeskiej Henrykowi Gierulskiemu, kierownikowi leśniczówki Sz. P. Arwidasowi Kasperaitisowi, dyrektorowi firmy budowlanej Wiktorowi Jurgielewiczowi, panu Janowi KosowskiemuZa poświęcenie prywatnego czasu i wkładu wielkiej pracy fizycznej: Antoniemu Czekolisowi, Władysławowi Rudzionisowi, Wiktorowi Pateckiemu, Edmundowi Perweinisowi, Tadeuszowi Kancleżowi, Janu Rymczewiczowi, Romanowi Alechenko oraz wielu innym osobom, które ofiarują się bezinteresownie dla pożytku wspólnoty.

Maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję.

"Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia" - Paweł VI


Tradycyjnie w maju przy kaplicach i krzyżach przydrożnych we wsiach, wierni gromadzą się, aby śpiewem i modlitwą uwielbić Boga przez Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Tak więc z inicjatywy seniorów wsi Glinciszki, wierni będą gromadzić się w te majowe dni na wspólnej modlitwie, przy nowo ustawionym krzyżu w Glinciszkach (mimo że trwają tam jeszcze prace wykończeniowe), jest toeństwo majowe daje możliwość zawierzenia Matce Bożej swojej codzienności, swoich problemów i wyproszenia potrzebnych łask. Wspólna modlitwa majowa odbywa się każdego dnia o godzinie 20:00.Poświęcenie krzyża w Glinciszkach
Przy gmachu Szkoły Początkowej w Glinciszkach
29 maja 2016 r., godz. 19.00
Wstęp wolny
Data: 
29.05.2016 - 19:00