Poseł J. Narkiewicz ubiega się o finansowanie filii UB w Wilnie


Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie
Przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz oferuje poprawkę do ustawy o studiach wyższych.
Poprawka ta miałaby gwarantować państwowe finansowanie dla filii uczelni państw Unii Europejskiej, działających na Litwie. Obecnie obowiązuje przepis prawa, według którego filie uczelni państw zagranicznych nie dostają funduszy z budżetu państwa. 

J. Narkiewicz zaproponował, by wydziały uczelni państw Unii Europejskiej mogłyby otrzymywać dofinansowanie od państwa. Parlamentarzysta chce dla „filii uczelni państw Unii Europejskiej i dla ich studentów – obywatelów Litwy – stworzyć takie same warunki, jakie mają uczelnie wyższe Litwy i ich studenci”.  

„Poprawka zapewni, że dobrze uczący się studenci tych filii będą mieli okazję do uzyskania funduszy na badania, kredyty, a także będą mogli otrzymywać stypendia socjalne i inne formy pomocy" - czytamy w projekcie zmian do ustawy. 

Centrum Oceniania Jakości Studiów podaje, że w chwili obecnej żadna z uczelni zagranicznej, z wyjątkiem filii Uniwersytetu Białostockiego, nie ma uprawnienia Ministerstwa Oświaty do organizowania studiów na Litwie.