Porozumienie o realizacji Strategii Obszaru Funkcjonalnego Regionu Wileńskiego


Fot. salcininkai.lt
18 czerwca w Wilnie merowie siedmiu samorządów regionu wileńskiego podpisali porozumienie o realizacji Strategii Obszaru Funkcjonalnego Regionu Wileńskiego na lata 2024-2029 dotyczącego współpracy w zakresie planowania inwestycji i łączenia zasobów.


Tzw. obszar funkcjonalny regionu wileńskiego obejmuje samorządy elektreński oraz rejonów solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, trockiego, wiłkomierskiego i wileńskiego.

Ten obszar został utworzony w celu wspólnego działania dla zmniejszenia wewnętrznych różnic gospodarczych regionu i wykluczenia terytorialnego, a także w celu rozwiązania problemów związanych z dostępnością do usług publicznych. Strategia Obszaru Funkcjonalnego Regionu Wileńskiego przewiduje działania, skierowane na inwestycje w modernizację i tworzenie publicznej infrastruktury turystycznej, dostosowanie obiektów przyrody i kultury dla odwiedzających, a także poprawę jakości usług publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozszerzenie formalnych i nieformalnych usług edukacyjnych. Aby zapewnić wdrożenie zintegrowanego podejścia dużo uwagi poświęci się segregacji odpadów w regionie, spełniając w ten sposób cele zrównoważonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu strategii samorządy zawarły porozumienie o świadczeniu usług edukacji publicznej dla mieszkańców sąsiednich samorządów, rozwój przemysłów kreatywnych, wspólny marketing turystyczny i działania promocyjne. Łączna wartość inwestycji wynosi 81 mln euro, z czego 43 mln euro to fundusze Unii Europejskiej (37 mln euro w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 6 mln euro w ramach środków Ministerstwa Środowiska na rzecz postępu regionalnego), 26 mln euro jest współfinansowane z budżetu państwa, a 12 mln euro z budżetów samorządów. Podpisanie pierwszych umów finansowych przewidziano w czwartym kwartale 2024 roku.

Na podstawie: salcininkai.lt