Poprawka do Konstytucji ws. Rolandasa Paksasa – po pierwszym głosowaniu


Fot. BNS
Poprawka do Konstytucji w sprawie możliwości kandydowania usuniętego ze stanowiska prezydenta w drodze impeachmentu Roalndasa Paksasa we wtorek, 18 stycznia, została przyjęta w pierwszym głosowaniu 131 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym się. Drugie głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w kwietniu.

 
Głosowanie ws. poprawki do Konstytucji odbywa się dwukrotnie z trzymiesięczną przerwą i za każdym razem mają ją poprzeć co najmniej dwie trzecie składu poselskiego, tj. 94 posłów w 141-osobowym Sejmie RL.

Poprawka do Konstytucji określałaby, że usunięta ze stanowiska w drodze impeachmentu osoba na stanowiska związane ze składaniem przysięgi mogłaby być wybierana po upływie co najmniej 10 lat od usunięcia. 

Poprawka do Konstytucji przyjmowana jest w celu wykonania decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanej sprawie usuniętego ze stanowiska w drodze impeachmentu Rolandasa Paksasa przeciwko Litwie.  

W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że obecny dożywotni zakaz udziału zdymisjonowanego prezydenta R. Paksasa w wyborach sejmowych jest nieproporcjonalny.       

Sejm niejednokrotnie próbował przyjąć odpowiednie poprawki do Konstytucji, które otworzyłyby R. Paksasowi drogę do udziału w wyborach, dotychczas jednak stale brakowało głosów.      

Komitet Ministrów nadzorujący wykonywanie orzeczeń trybunału w Strasburgu zastosował wobec Litwy z tego powodu tzw. wzmocnioną procedurę nadzoru.

Na podstawie: bns.lt