Popołudnie z wileńskim poetą Aleksanderm Śnieżką


Poeta Aleksander Śnieżko, fot. www.tygodnik.lt
Centrum Kultury w Bezdanach zaprasza na popołudnie z wileńskim poetą Aleksandrem Śnieżką, które odbędzie się 6 lutego o godzinie 13.00 w budynku Centrum Kultury przy ul. Kolejowej (Geležinkelio) 15. Podczas spotkania wystąpi także żeński zespół wokalny z Centrum Kultury w Bezdanach.
Aleksander Śnieżko jest poetą dobrze znanym na Wileńszczyźnie. Jego kariera poetycka rozpoczęła się od pierwszej oficjalnej publikacji jego wiersza w "Kurierze Wileńskim", ówcześnie "Czerwonym Sztandarze", w 1959 r. Aleksander Śnieżko z wykształcenia jest inżynierem lotnictwa, jednak swoje życie poświęcił poezji i literaturze.

Jego dorobek twórczy stanowią tomiki poezji "Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej" wydany w 1992 r., "Nad Wilią" wydany w Warszawie także w 1992 r., "W kręgu Wilna" z 1993 r., "Dom pod Wilnem" z 1994 r., "Człowiek za burtą" z 1996 r., "Wileński Polak" wydany w 1998 r., "Wybór wierszy" oraz "W zasięgu wzroku" wydane w 2000 r.,"Wilno zaprasza na bal" z 2002 r. oraz ostatnia publikacja z 2004 r. "Iskry spod pióra".

W twórczości poety są także pieśni religijne, piosenki, romanse. Jego utwory śpiewane są często przez zespoły artystyczne, zarówno w kościołach, jak i podczas imprez świeckich.

Poeta jest postrzegany jako współczesny kontynuator nurtu romantycznego w poezji polskiej. Jego wiersze przekładano na litewski, rosyjski i niemiecki.


Data: 
06.02.2011 - 13:00 - 15:00