Poparcie dla UE na najwyższym poziomie


Parlament Europejski w Strasburgu/ fot. pixabay.com
Poparcie obywateli dla Wspólnoty na najwyższym poziomie od 1983 roku. 68 proc. respondentów jest zdania, że ich kraj skorzystał na członkostwie - wynika z opublikowanego w czwartek przez PE sondażu Eurobarometru. Komentując wyniki badania, przewodniczący PE David Sassoli powiedział, że obywatele głosowali w tych wyborach europejskich w oparciu o bardzo silne poparcie dla UE i ze znacznie silniejszą wiarą.
 

Parlament Europejski podaje, że bardzo ważne znaczenie dla legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej ma znaczący wzrost liczby obywateli europejskich przekonanych, że „ich głos liczy się w UE”. Pogląd ten podziela 56 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych od marca i najwyższy wynik od 2002 roku, gdy pytanie to zadano po raz pierwszy.

Ogólna frekwencja w tegorocznych wyborach europejskich wzrosła o 8 pkt proc. – do 50,6 proc., co dało najwyższy udział od 1994 roku oraz oznacza – po raz pierwszy od 1979 roku – odwrócenie trendu spadającej frekwencji w wyborach europejskich. Na Litwie frekwencja przekroczyła 50 proc.

Największy wzrost frekwencji odnotowano w Polsce (z 23,83 proc. w 2014 r. do 45,68 proc.), w Rumunii (+19 pkt proc.), Hiszpanii (+17 pkt proc.), Austrii (+15 pkt proc.) i na Węgrzech (+14 pkt proc.).

Wyniki badania sugerują, że frekwencję podniosły osoby młode oraz głosujące po raz pierwszy w wyborach europejskich. Jeśli chodzi o powody, dla których głosowano w 2019 roku, najczęściej przywoływany jest obowiązek obywatelski (52 proc. wyborców), co stanowi wzrost o 11 pkt proc. w porównaniu z 2014 rokiem. W porównaniu z ostatnimi wyborami europejskimi w 2014 roku znacznie więcej obywateli zagłosowało również dlatego, że popiera UE lub czuli, że głosując, mogą coś zmienić.

„Parlament Europejski i wybory do niego stały się częścią normalnego życia demokratycznego obywateli. (…) teraz spełnić te oczekiwania” – podkreślił przewodniczący PE David Sassoli.

W powyborczym sondażu Eurobarometru przeanalizowano również kwestie, które skłoniły obywateli do głosowania w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze okazały się: gospodarka i wzrost gospodarczy (44 proc.), zmiany klimatu (37 proc.), a także prawa człowieka i demokracja (37 proc.). 36 proc. obywateli wspomniało, że „sposób, w jaki UE powinna pracować w przyszłości”, jest dla nich również jedną z głównych motywacji do głosowania. W 16 krajach respondenci wymieniali gospodarkę i wzrost jako najważniejszą kwestię głosowania, podczas gdy obywatele ośmiu krajów wskazywali w tym kontekście zmiany klimatyczne.

Badanie odbyło się 7–26 czerwca, uczestniczyło w nim blisko 27,5 tys. respondentów.

Na podstawie: pap.pl, forsal.pl