Poparcie dla Polaków na Białorusi


Fot. ELTA-EPA, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski
Teatr Polski „Studio” w Wilnie wyraża głębokie oburzenie sposobem postępowania białoruskich władz wobec mniejszości polskiej na Białorusi.
Podkreślamy, że prześladowania, jakim poddawani są nasi Rodacy na Białorusi, stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, każda mniejszość narodowa ma prawo do ochrony i kultywowania swojej tożsamości, języka ojczystego, kultury oraz tradycji.

Wyrażamy całkowitą solidarność z Polakami na Białorusi, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie represji i żądamy niezwłocznego uwolnienia działaczy ZPB.

Lila Kiejzik – kierownik artystyczny Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie
Edward Kiejzik – dyrektor administracyjny Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji