Poniedziałki z Radiem


Panorama Wilna, fot. J. Bułhak
15 października zostanie nadany kolejny (przedostatni) odcinek wspomnień prof. Władysława Zajewskiego. Mowa będzie o życiu codziennym wilnian w latach okupacji niemieckiej miasta i w trakcie walk o Wilno w lipcu 1944 roku. Historyk i poeta, wilnianin z urodzenia (1930 r.), opowie m.in. o niemieckiej propagandzie antysemityzmu, niewybuchu na ulicy Sawicz i swojej zdobyczy wojennej: trzech butelkach francuskiego wina z niemieckiego magazynu wojskowego.
Początek audycji: 15.30 (LRT Klasika, 105,1 FM lub na www.lrt.lt)

Autor audycji: Tadeusz Tomaszewski 
Data: 
15.10.2012 - 15:30 - 16:00