Poniedziałki z Radiem


Tatiana Wilczyńska, Gdańsk 2013 r., fot. T. Tomaszewski
13 stycznia w poniedziałkowym cyklu wileńskich wspomnień zostanie nadana pierwsza część rozmowy z nauczycielką i pisarką Tatianą Wilczyńską.
Urodzona w 1917 roku w Rostowie nad Donem jako Tatiana Polanin. W 1922 roku, po tym, jak dziadek i ojciec białogwardzista zginęli z rąk bolszewików, z matką i babką przyjechała do Polski, na Wileńszczyznę, skąd pochodziła jej prababka, szlachcianka Marcjanna Michniewiczówna, po mężu Kondratiewa. W Wilnie Tatiana Polanin mieszkała kolejno w kilku sierocińcach. Ukończyła rosyjskie Gimnazjum im. A. Puszkina oraz Państwowe Pedagogium, wyszła za mąż za studenta USB, malarza Pawła Bałakirewa, i w 1947 roku, z mężem i trojgiem dzieci wyjechała do nowej Polski i zamieszkała w Szczecinie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pegadogiczną w Krakowie, zdobywając tytuł magistra filologii rosyjskiej. Pracowała w szkole i liceum. Po śmierci męża ponownie wyszła za mąż, przyjmując nazwisko Wilczyńska. W latach 90. zaczęła pisać książki, głównie wspomnieniowe. Obecnie mieszka w Gdańsku.

W pierwszym odcinku wspomnień dowiemy się m.in. wielu szczegółów z życia sierocińca, który mieścił się na terenie monasteru Św. Ducha, a także o matce komunistce i prawosławnym duchownym Filipie, który postanowił zostać unitą.

Początek: 15.30 (LRT Klasika, w Wilnie - 105,1 FM; audycji - o dowolnej porze - słuchać można także w Internecie, na www.lrt.lt, wystarczy w fonotece radiowej wpisać nazwisko autora audycji lub aktualnego rozmówcy). 

Autor audycji: Tadeusz Tomaszewski 
Data: 
13.01.2014 - 15:30 - 16:00