Poniedziałki z Radiem


Tytus Burczyk, Śnipiszki, lata 30. XX w., fot. M. Burczykowa
W poniedziałkowym cyklu wileńskich wspomnień kontynuowana będzie opowieść Tytusa Burczyka z Trójmiasta o dawnym Wilnie. 3 grudnia mowa będzie m.in. o nauczycielach muzyki: Soni ze Śnipiszek, Juozasie ze szkoły na Jakszto i profesorze z Wielkiej Pohulanki, a także o Juozė Augaitytė w operze "Madame Batterfly" i Adolfie Hitlerze w radiu.
Tytus Burczyk, z zawodu muzyk i pedagog, z zamiłowania fotograf i radiesteta, urodził się w Wilnie w 1930 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w Wilnie, kontynuował w Łodzi i Trójmieście. Pracował w placówkach artystycznych i szkolnictwie muzycznym. Był dyrektorem szkoły muzycznej w Starogardzie Gdańskim, a także prezesem Towarzystwa Litewskiego w Gdańsku.

Początek audycji: 15.30 (LRT Klasika, 105,1 FM lub na www.lrt.lt

Autor audycji: Tadeusz Tomaszewski
Data: 
03.12.2012 - 15:30 - 16:00