Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne


Fot. madeinvilnius.lt
We czwartek, 26 września 2019 r., o godz. 9.00 w Pałacu Władców w Zamku Dolnym odbędzie się polsko-litewska konferencja naukowa. Będzie również odczyt historyczny prof. Rimvidasa Pertauskasa na temat 450-lecia zawarcia unii lubelskiej oraz 30-minutowy koncert pianistki (wedle utworów kompozytorów polskich i litewskich), po nim jest planowane wspólne zdjęcie uczestników przy pamiętnym obrazie Jana Matejki „Unia lubelska”.

W konferencji weźmą udział Ambasador RP w Wilnie, naukowcy z Polski i Litwy.

Program konferencji.

Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne
Pałac Władców w Zamku Dolnym
26 września 2019 r., godz. 9.00
Data: 
26.09.2019 - 09:00