Polsko-Litewski Kongres Młodzieży


Fot. Archiwum organizatorów
We wtorek, 6 listopada, o 10.00, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w Kinie Kinoteka (plac Defilad 1), odbędzie się Polsko-Litewski Kongres Młodzieży.
Nauka tańców ludowych, polsko-litewski Harry Potter, wieczorki poetyckie śladami Czesława Miłosza i tropienie śladów Jaćwingów - to tylko niektóre z projektów realizowanych dzięki wsparciu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży (PLFWM). O osiągnięciach Funduszu w budowaniu porozumienia między obydwoma państwami będą dyskutować uczestnicy Polsko-Litewskiego Kongresu Młodzieży już 6 listopada w Warszawie.

Od początku działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Młodzieży zrealizowano 292 projekty, w których uczestniczyło już ponad 6 tysięcy młodych ludzi. Zapotrzebowanie na współpracę polsko-litewską jest jednak dużo większe - każdego roku składanych jest trzykrotnie więcej wniosków niż fundusz może dofinansować. Środki na funkcjonowanie PLFWM zapewnia ze strony polskiej minister edukacji narodowej, ze strony litewskiej - minister opieki socjalnej i pracy. Koordynacją i promocją funduszu w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym założeniem projektów finansowanych z PLFWM jest przełamanie stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i współczesnych relacji, a także inspirowanie młodzieży do działań, które pozwalają na integrację obu narodów. "Wspólnym celem jest na pewno utrzymanie przyjaźni i pozytywnych stosunków pomiędzy naszymi krajami. Pomimo różnic w otwartości i śmiałości jesteśmy podobni, te różnice są atrakcyjne i każdy chciałby je zaadaptować u siebie" - mówi Jangienia Morozowa, koordynatorka projektu "Poznaję, rozumiem, działam, zmieniam świat i siebie". "Popularność PLFWM dowodzi, że warto inwestować w polsko-litewskie projekty młodzieżowe, ponieważ to ich uczestnicy będą budować przyszłość tych państw. Wymiany młodzieży to jedno z najlepszych narzędzi na podnoszenie świadomości młodych ludzi o relacjach polsko-litewskich, które prowadzą do tworzenia nowych sieci i przyjaźni, a w przyszłości, mam nadzieję, udanego partnerstwa między Litwą i Polską" - przekonuje Manana Melkadze, liderka projektu "Każdy może coś zmienić". 

Program

9.00-10.00 - Rejestracja
10.00-10.30 - Otwarcie Kongresu i powitanie:
Mirosław Marczewski - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
Claudia Torres-Bartyzel - przewodnicząca Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edykacji Narodowej, Polska
Laimonas Talat-Kelpša - przewodniczący Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; radca Prezesa Rady Ministrów Republiki Litewskiej, Litwa
10.30-12.00 - Panel dyskusyjny "Budowanie mostów dla przyszłych pokoleń"
Co oznacza być polskim i litewskim liderem młodzieżowym w XXI wieku?
Tomasz Bratek - członek Komitetu, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
Mówcy:
Laimonas Talat-Kelpša - przewodniczący Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; radca Prezesa Rady Ministrów Republiki Litewskiej, Litwa
Egidijus Meilūnas - wiceminister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej, Litwa
Bartłomiej Biskup - adiunkt w Katedrze Socjologii i Psychologii w Instytucie Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
Arnas Kulnys - Šiaulių Didždvario Gimnazija, Litwa
 Zbigniew Darda - eurokoordynator, Dom Kultury "Zacisze", Warszawa, Polska
12.00-12.30 - Przerwa na kawę (foyer sali kongresowej)
12.30-13.15 - Inspiracje dla przyszłego partnerstwa
Prezentacje
"Pokonywanie przeszkód"
"Krok po kroku"
"Potrafimy to zrobić!"
"LT-PL Foundation is a university of relations"
Moderator: Rūta Česiulytė
13.15-13.45 - Najlepsze polsko-litewskie projekty młodzieżowe
Ceremonia rozdania nagród
Najdłuższe partnerstwo
Najbardziej kreatywny projekt
Największa zmiana
Moderator: Sandra Jančauskaitė-Aragroug - koordynatorka Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie, Litwa
13.45-14.00 - Wspólna przyszłość
Podsumowanie konferencji
Moderator: Ewelina Miłoń - koordynatorka Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
14.00 - Lunch (foyer sali kongresowej)
 
Szerszych informacji na temat programu udziela Ewelina Miłoń - koordynatorka Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pod numerem telefonu: 728-480-702 lub drogą mailową: emilon@frse.org.pl
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila z informacją: imię, nazwisko reprezentowana redakcja, na adres mpiekarska@frse.org.pl
 
Data: 
06.11.2012 - 09:00 - 14:00