Polskie Kolędy na Wileńszczyźnie


Fot. organizatorów
W dniach 27-30 grudnia 2023 roku Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pojedzie do stolicy Litwy, gdzie weźmie udział w cyklu koncertów „Polskie Kolędy na Wileńszczyźnie”.


„Polskie Kolędy na Wileńszczyźnie” to projekt, w którego centrum znajduje się polska twórczość muzyczna związana z okresem Bożego Narodzenia. Poprzez organizację koncertów i uroczystych liturgii w kościołach związanych ze środowiskiem polonijnym, chcemy uwrażliwić słuchaczy na piękno tradycyjnego polskiego repertuaru, który od wieków poruszał ludzie serca i inspirował kolejnych artystów. Projekt jest częścią obchodów jubileuszu 55-lecia działalności Zespołu.

Na program koncertów składać się będzie muzyka chóralna i z towarzyszeniem organów – opracowania tradycyjnych kolędy na chór a cappella (Stanisława Niewiadomskiego, Feliksa Rączkowskiego, ks. Zbigniewa Piaseckiego – założyciela Chóru), nowe kompozycje i opracowania chóralne (Michała Sławeckiego – aktualnego dyrygenta, Aleksandra Jana Szopy, Stanisława Moryty), kompozycje z towarzyszeniem organów (Jana Maklakiewicza), a także twórczość obca (Jacques Lacôme, Charles Wood) oraz niespodzianka dla słuchaczy – kolęda w języku litewskim.

Chór zaśpiewa trzy koncerty pod tytułem „Zaśpiewam Jezuskowi” oraz weźmie udział w czterech liturgiach mszy świętych w języku polskim według następującego programu:
  • 27.12.2023 godz. 18.00 Msza św. i koncert w Kościele św. Józefa w Wilnie (Zameczek),
  • 28.12.2023 godz. 16:00 Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie (Stare Miasto),
  • 28.12.2023 godz. 18.00 Msza św. i koncert w Kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie (Śnipiszki),
  • 29.12.2023,godz. 17.00 Msza św. i koncert w Kościele NMP Królowej Pokoju w Wilnie (Nowa Wilejka).

Chór Uniwersytetu w roku akademickim 2023/24 obchodzi jubileusz 55-lecia powstania i działalności artystycznej. Założył go ks. Zbigniew Piasecki na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1980-2014 dyrektorem artystycznym i dyrygentem był ks. prof. Kazimierz Szymonik, kapłan Archidiecezji Częstochowskiej. Od roku 2014 Zespołem kieruje Michał Sławecki – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Pobyt w Wilnie będzie dla chórzystów – studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – niepowtarzalną okazją do zapoznania się z polskim dziedzictwem na Kresach Wschodnich. Zespół odwiedzi m. in. Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę i Kościół św. Teresy, Kościół Świętego Ducha, Archikatedrę św. Stanisława i św. Władysława wraz z kaplicą św. Kazimierza, Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu.

Oficjalnym Partnerem jest Polska Fundacja Narodowa – dofinansowano ze środków Fundacji „Polska Fundacja Narodowa” w ramach projektu PFN #PolishCulture.Polskie Kolędy na Wileńszczyźnie
Wileńszczyzna
27-30 grudnia 2023 r.

Data: 
27.12.2023 - 18:00 - 29.12.2023 - 17:00