Polska „Złota jesień” w Kiejdanach


Fot. organizatorów
1 września, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w sali Szkoły Podstawowej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Poniewieżu, w połączeniu ze świateczną imprezą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, miał miejsce IV Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”.

Podczas imprezy zebranych witali: dyrektor szkoły, prezes Klubu Aktywnych Kobiet Poniewieża Danutė Kriščiūnienė, członek rady Samorządu Miasta Poniewieża Rimantas Narkūnas, prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska, prezes wspólnoty żydowskiej Gennady Kofman, wolontariusz opiekujący się parkiem szkolnym Gintautas Šimkus i wielu innych gości.

Podczas świątecznego koncertu wystąpili: Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (Waleria Wansewicz, Kiejdany), „Kotwica“ (Franciszka Abramowicz, Kowno), Zespół Tańca Podstawowej Szkoły Niesłyszących i Słabosłyszących  “Liepsna” (Regina Liutkevičienė, Poniewież) oraz iluzjoniści z pięknymi kwiatami z kolorowych piór: Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis.

Za częściowe dofinansowanie dojazdu zespołów z Kowna i Kiejdan do Poniewieża serdecznie dziękujemy Oddziałowi ZPL rejonu wileńskiego.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.