Polska zgłosiła swój pierwszy projekt w ramach PESCO


Fot. twitter.com/Europarl_LT
Polska zgłosiła pierwszy projekt w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności UE (PESCO) – informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła dyplomatyczne. Chodzi o centrum zapewniające wsparcie medyczne dla sił specjalnych. Partnerem w projekcie są Węgry.
Decyzja w tej sprawie, a także o innych projektach ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów obrony w Brukseli. Polska jest zaangażowana w kilka projektów PESCO, ale do tej pory sama ich nie zgłaszała.

Z założenia w każdym z projektów muszą uczestniczyć co najmniej dwa kraje grupy PESCO. Większość projektów to wspólne przedsięwzięcia od trzech do sześciu państw. Polska już wcześniej zgłosiła m.in. swój udział w największym projekcie, mającym na celu poprawę mobilności wojsk i sprzętu na terenie Wspólnoty.

W trzeciej fazie przyjmowania projektów PESCO Warszawa zdecydowała się wyjść z własną inicjatywą. Z informacji PAP wynika, że chodzi o ustanowienie centrum szkolenia medycznego, które miałoby skupiać się na wsparciu sił operacji specjalnych.

Polska ma już podwaliny pod ten projekt. W Łodzi działa Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, gdzie szkolą się medycznie siły specjalne. W ramach PESCO miałoby ono zostać zmodyfikowane, by zwiększyć profesjonalną współpracę w tej dziedzinie uczestniczących państw członkowskich.

Wstępna lista pierwszych 17 projektów do realizacji w ramach PESCO została przyjęta w marcu 2018 r. Drugą partię 17 dodatkowych inicjatyw zatwierdzono w listopadzie ubiegłego roku. Teraz zapadnie decyzja co do trzeciej transzy 13 projektów.

Każdy z nich jest prowadzony przez grupę uczestniczących państw członkowskich PESCO (członków projektu), koordynowany przez jeden lub kilka krajów (koordynatorów projektu). Członkowie projektu mogą uzgodnić między sobą, czy pozwalają innym uczestniczącym państwom członkowskim na przyłączenie się do projektu lub na jego obserwację.

Wśród prowadzonych obecnie projektów jest m.in. koordynowany przez Litwę projekt stworzenia cybernetycznych sił szybkiego reagowania, w którym uczestniczą także Polska, Estonia, Finlandia, Francja, Chorwacja i Rumunia.

Drugim ważnym projektem zgłoszonym przez Litwę jest inicjatywa na rzecz poprawy dyslokacji sił wojskowych w Europie, która umożliwi czasowe rozmieszczenie sił sojuszniczych w całym regionie Morza Bałtyckiego. Najważniejsze jest w nim przystosowanie regionalnej infrastruktury do przemieszczania się sił zbrojnych oraz do uproszczenia i synchronizacji wojskowych procedur tranzytowych w Europie.

PESCO (permanent structured cooperation) to stała współpraca strukturalna w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umożliwia państwom członkowskim UE ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony, wspólny rozwój potencjału obronnego, inwestowanie w te same projekty lub zwiększenie udziału i gotowości operacyjnej sił zbrojnych.

25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Na podstawie: PAP, kam.lt, pesco.europa.eu