Polska: wyniki badań nie potwierdziły zakażania koronawirusem u norek


Fot. vmvt.lt
Nie potwierdziły się medialne doniesienia o ognisku SARS-CoV-2 na fermie norek w Polsce, we czwartek, 26 listopada, poinformował na konferencji prasowej minister rolnictwa Grzegorz Puda. Badania norek wykluczające koronawirusa na fermie wykonał Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Badania zostały zlecone przez ministra po informacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o wykryciu zakażenia koronawirusem u norek hodowlanych na fermie w woj. pomorskim.

Jak mówił szef resortu rolnictwa, uznawane są tylko wyniki przeprowadzone przez urzędowe laboratoria i przez laboratorium referencyjne Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

„Wyniki badań, o których informowały media nt. możliwości wystąpienia pierwszego zakażenia na fermie norek w Polsce (...) nie potwierdziły obecności wirusa SARS-CoV-2 u tego gatunku zwierząt” – powiedział dyrektor Instytutu Weterynaryjnego Krzysztof Niemczuk.

Szef Instytutu pokreślił, że na chwilę obecną nie ma koronawirusa na fermach norek w Polsce. Jednak ze względu na sytuację, która wystąpiła w ostatnich dniach, stado to będzie monitorowane pod względem klinicznym.

Fermy zwierząt futerkowych są monitorowane od maja, zaznaczył Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka. Jak wskazał, do tej pory przeprowadzono 280 kontroli ferm zwierząt futerkowych (jest ich 840, w tym norek – 340) i nie potwierdzono żadnego zakażenia SARS-CoV-2.

Minister poinformował także o przygotowaniu trzech projektów rozporządzeń ministra rolnictwa w sprawie SARS-CoV-2 u norek, które pozwolą na skuteczne podejmowanie działań administracyjnych. Zakłada się w nich, że choroba ta będzie zwalczana z urzędu; określono, w jaki sposób i w jakim trybie będą przeprowadzane badania oraz w jaki sposób będzie zwalczana choroba. Dopuszcza się likwidację stada oraz rekompensaty dla hodowców w przypadku takiej sytuacji.

W kwietniu 2020 r. w Holandii zidentyfikowano pierwszą infekcję SARS-CoV-2 na fermach norek, a następnie – u pracowników obsługujących te fermy. Dokładne badania genetyczne wykazały, że źródłem zakażenia ludzi były norki. Fakt ten potwierdził możliwość transmisji SARS-CoV-2 z człowieka na norkę i z norki na człowieka. W kolejnych miesiącach infekcje SARS-CoV-2 u norek odnotowano także w Danii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Grecji, a we czwartek, 26 listopada – również na Litwie.

Na podstawie: PAP, bns.lt