Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej – uważają europejczycy


Fot. pl.sputniknews.com
Zdecydowana większość Niemców, Włochów, Brytyjczyków i Francuzów podziela pogląd, że Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Ponad 2/3 przedstawicieli każdego z tych narodów zgadza się z faktem niemieckiego-sowieckiego napadu na Polskę we wrześniu 1939 roku. To tylko niektóre wnioski z ogólnoeuropejskiego badania zatytułowanego „Percepcja Polski i Polaków w kontekście II wojny światowej”.

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a także 110. rocznicą urodzin Ireny Sendlerowej, polskiej działaczki społecznej, uhonorowanej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie od Holocaustu ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, agencja badawcza United Surveys sprawdziła, jak postrzegani są Polska i Polacy w kontekście II wojny światowej, w najważniejszych krajach Unii Europejskiej: Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech i Włoszech oraz w Polsce.

Dane zostały zebrane przez firmy badawcze z największych krajów Unii Europejskiej – INSA Consulere w Niemczech, OpinionWay we Francji, YouGov w Wielkiej Brytanii, SWG we Włoszech oraz IBRiS w Polsce.

Przebadały one opinie Europejczyków na temat czterech zagadnień związanych z II wojną światową. Chodzi o rozpoczęcie konfliktu poprzez niemiecko-sowiecką agresję na Polskę w 1939 roku, ratowanie Żydów przez Polaków z narażeniem życia, odbiór Polaków jako ofiar wojny oraz podboju Europy Środkowej i Wschodniej przez ZSRR.

Ponad 2/3 Włochów, Francuzów i Niemców zgadza się z faktem podwójnej napaści na Polskę w 1939 roku, która rozpoczęła II wojnę światową. Ten fakt podziela blisko 80 procent Brytyjczyków. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa – oprócz Polaków – udzielili na to pytanie najwięcej odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 40 proc.

Ze stwierdzeniem, że Polacy ryzykowali własnym życiem, aby ratować Żydów przed Zagładą zgadzają się niemal wszyscy nasi rodacy (98 proc.), a także 90 proc. badanych pochodzących z Wielkiej Brytanii. Wśród niemieckich respondentów, ogólny odsetek takich odpowiedzi wyniósł 73 proc., przy niemal 30 proc. badanych, którzy zdecydowanie tak uważają. Natomiast we Francji twierdząco na to pytanie odpowiedziało 70 proc., a we Włoszech 63 proc.

Konsensus w europejskiej opinii publicznej panuje w ocenie Polski i Polaków jako ofiar II wojny światowej. W każdym z badanych krajów z tym zdaniem zgadza się co najmniej 85 procent badanych. 100-procentowe poparcie dla tego faktu jest wśród ankietowanych w Polsce, w Wielkiej Brytanii ten odsetek, to 97 procent.

W każdym z badanych państw co najmniej 3/4 respondentów zgadza się ze zdaniem, że Związek Radziecki, walcząc przeciwko Niemcom, podbił Europę Środkową i Wschodnią. Ten fakt podziela czterech na pięciu Brytyjczyków (80 proc) i 77 proc. Francuzów oraz Niemców. W przypadku Włoch to 3/4 badanych.

W Polsce badanie przeprowadziła 20 stycznia 2020 r. firma IBRiS metodą CATI (wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego) na próbie 1100 osób. W pozostałych krajach ankietowani odpowiadali metodą CAWI, czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony www. W Niemczech projekt zrealizowano na 2122 osobach 17-20 stycznia. W przypadku Francji było to 1008 ankietowanych, a badanie odbyło się 15-16 stycznia. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie na próbie 2029 osób w okresie 17-20 stycznia. We Włoszech 800 osób odpowiedziało na pytania ankieterów między 15 a 17 stycznia. W zestawieniu uwzględniono odpowiedzi respondentów, którzy zadeklarowali posiadanie wiedzy na temat roli Polski w II wojnie światowej.

Na podstawie: IAR, PAP