Polska i Litwa umacniają współpracę naukową


Ministrowie Wojciech Murdzek i Aigirgas Monkevičius / Fot. Ewa Przychodzka
Ministrowie resortów szkolnictwa wyższego Polski i Litwy, Wojciech Murdzek i Aigirgas Monkevičius podpisali w poniedziałek, 3 sierpnia, w Wilnie umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów m.in. uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuk. Rozmawiano na temat zacieśniania polsko-litewskiej współpracy naukowej i międzyuczelnianej.
Mam nadzieję, że zawarcie umowy nie tylko ułatwi mobilność akademicką pomiędzy naszymi krajami, ale także przyczyni się do zacieśnienia współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki” – powiedział minister Wojciech Murdzek.

Szef polskiego resortu nauki podkreślił, że „na Litwie i w Polsce prawie równolegle przeprowadzone zostały duże reformy szkolnictwa i zasad dotyczących funkcjonowania szkół wyższych”. W związku z tym dotychczasowa umowa, zawarta w 2005 roku, praktycznie uniemożliwiała bezproblemowe uznawanie tytułów naukowych, czy kwalifikacji zawodowych.

Minister oświaty Litwy Algirdasa Monkevičiusa zaznaczył, że „umowa jest dopełnieniem praw, które wcześniej nie były regulowane”. Dotyczy to m.in. studiów licencjackich odbytych na Litwie. „Osoby, które chciały kontynuować studia albo brać udział we wspólnych projektach polsko-litewskich, nie miały tak naprawdę wyrównanych szans” – tłumaczył litewski minister.

Chcemy, aby podpisana umowa w sposób jednoznaczny kształtowała dzisiejsze realia i żeby dała wyraz tej chęci pełnej współpracy, jeśli chodzi o młodzież” – wskazał Murdzek.

W trakcie wizyty w litewskiej stolicy szef polskiego resortu nauki spotkał się m.in. z władzami Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oraz z przedstawicielami społeczności polskiej w tym kraju. Jednym z podnoszonych tematów były kwestie nauczania w szkołach polskich na Litwie i brak w nich nauczycieli matematyki, fizyki, i chemii.

Namawiamy władze Filii Uniwersytetu w Białymstoku, żeby też spróbowały podjąć inicjatywę kierunku pedagogicznego, który byłby odpowiedzią na potrzeby szkół polskich” – powiedział minister. Obecnie wileńska filia białostockiej uczeni kształci ekonomistów, informatyków i europeistów.

Ministrowie podczas spotkania rozmawiali na temat inicjatywy Uniwersytety Europejskie (European Universities Initiative lub European Universities Networks), realizowanej w ramach Programu Erasmus. Podejmowano również bieżące tematy związane z prowadzeniem kształcenia w dobie pandemii, w tym dotyczące mobilności studentów i kształcenia cudzoziemców.

Minister Mardzek podkreślił, że współpraca resortów nauki obu krajów „układa się coraz lepiej”.

Sam fakt przygotowania tej umowy bez większych problemów pokazuje, że proces dialogu ze strony litewskiej jest prowadzony ze zrozumieniem. Interesujący jest rozwój tych relacji” – powiedział minister. „Chcemy budować nowe perspektywy możliwej współpracy naukowców litewskich z polskimi” - dodał.

Na podstawie: inf. wł., gov.pl, PAP