Polska i Litwa rozmawiają o sytuacji na granicy z Białorusią


Szefowie MSW Litwy i Polski, Agnė Bilotaitė i Bartosz Grodecki / Fot. lrv.lt
W Wilnie w piątek, 24 września, odbywa się 20. posiedzenie Litewsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej, podczas którego strony rozmawiają przede wszystkim o sytuacji na granicy z Białorusią i kryzysie spowodowanym nielegalną migracją.Litwa i Polska będą dążyć, by Unia Europejska wsparła finansowo budowę ogrodzenia na granicy obu państw z Białorusią – powyższe uzgodnili minister spraw wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Polski Bartosz Grodecki. Spotkanie szefów obu resortów poprzedziło posiedzenie Litewsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej.

„Obie strony jednogłośnie uznały, że należy dążyć, by Unia Europejska wsparła finansowo budowę ogrodzenia” na granicy z Białorusią – czytamy w komunikacie MSW Litwy, w którym wskazuje się też, że Litwa i Polska „będą zabiegały o przyśpieszenie zmian prawa unijnego w zakresie ochrony granic i migracji”.

Unijni urzędnicy niejednokrotnie powtarzali, że prawo unijne nie przewiduje finasowania budowy granicznego ogrodzenia, że przewidziane jest finansowanie jedynie pewnych środków bezpieczeństwa na granicy, na przykład systemu monitoringu.

Minister Grodecki w komunikacie podkreśla, że Litwa i Polska są zobowiązane nie tylko do ochrony granic państwowych, swoich obywateli, ale także całej UE, gdyż są to również zewnętrzne granice wspólnoty.

„Białoruś nie jest naturalnym szlakiem migracji, jest to zorganizowany schemat handlu ludźmi” – zaznaczył Grodecki i wskazał, „obserwujemy atak dezinformacji, również migranci są oszukiwani, że niby mogą łatwo dotrzeć do UE”.

Podczas spotkania w Wilnie uzgodniono także kontynuację współpracy i prezentowanie wspólnego stanowiska Litwy i Polski w strukturach unijnych, dotyczącego praw człowieka i nielegalnej migracji.

„Nielegalna migracja jest niedopuszczalna w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o chaotyczne i nielegalne przekraczanie granic z sąsiednich krajów, które nie są objęte wojną lub innymi zagrożeniami. Będziemy dążyć do zmian w prawie UE, ponieważ kraje muszą mieć środki do obrony swoich interesów narodowych” – wskazała minister Bilotaitė.

Na podstawie: lrv.lt, BNS