Poloniści odebrali dyplomy ukończenia LUE – po raz ostatni


Absolwentki wileńskiej polonistyki, fot. wilnoteka.lt
Na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich i magisterskich absolwentom Wydziału Edukacji Humanistycznej, w tym siedmiu polonistkom. Miała ona jednak nastrój minorowy – była to ostatnia taka ceremonia, gdyż decyzją władz państwa uczelnia została połączona z Uniwersytetem Witolda Wielkiego i od września pedagodzy będą kształceni tylko w Kownie. Wciąż nie wiadomo, co czeka polonistykę.


„Na przeciągu wielu lat Wileński Instytut Pedagogiczny, następnie Wileński Uniwersytet Pedagogiczny i – wreszcie Litewski Uniwersytet Edukologiczny kształcił elity narodu litewskiego oraz elity społeczności polskiej na Litwie – nauczycieli szkół polskich. Nauczyciele, edukacja stanowią fundament każdego narodu, dlatego dzisiaj musimy podziękować za wykształcenie kilku pokoleń pedagogów. Obecnie z niepokojem myślimy o przyszłości kształcenia w Wilnie polonistów-pedagogów. Mamy nadzieję, że w wyniku konsultacji międzypaństwowych studia polonistyczne o kierunku pedagogicznym oraz zgromadzone przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki doświadczenie i potencjał pozostaną w Wilnie, na Uniwersytecie Wileńskim” – powiedział obecny na uroczystości kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Przez ponad 50 lat Litewski Uniwersytet Edukologiczny (dawniej – Wileński Instytut Pedagogiczny) był jedyną na Litwie uczelnią kształcącą kadrę pedagogiczną dla szkół polskich: polonistów, historyków, biologów, nauczycieli klas początkowych. W 1993 roku filologia polska powstała również na Uniwersytecie Wileńskim. W założeniu jednak polonistyka na UW jest neofilologią skierowaną nie tylko do absolwentów szkół polskich, przygotowującą tłumaczy, edytorów, badaczy języka, natomiast na LUE byli kształceni przede wszystkim nauczyciele.

Jak w związku z przeniesieniem studiów pedagogicznych do Kowna zostanie rozstrzygnięta sprawa dalszego kształcenia polonistów ze specjalizacją nauczycielską wciąż nie wiadomo. Jak powiedziała Wilnotece kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki doc. dr Henryka Sokołowska, studenci, którzy są obecnie na pierwszym, drugim i trzecim roku mają zapewnienie, że studia będą mogli ukończyć w Wilnie. Nie ma natomiast w tym roku rekrutacji na pierwszy rok studiów.Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz