Polak Zdzisław Tuliszewski – Prokuratorem Roku


Od lewej: prokurator generalny RL Evaldas Pašilis, prokurator Zdzisław Tuliszewski, fot. prokuraturos.lt
Polak Zdzisław Tuliszewski – prokurator Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej – został Prokuratorem Roku. Zwycięzcę wyłoniła komisja konkursowa razem ze środowiskiem prokuratorskim, które głosowało na kandydatów do zaszczytnego tytułu na stronie internetowej prokuratury. Zdzisław Tuliszewski jest absolwentem polskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (dawniej – Szkoły Średniej nr 11).


Zorganizowany po raz piąty przez środowisko prokuratorskie plebiscyt Prokurator Roku ma na celu docenienie i uhonorowanie zasłużonych prawników. Podczas zorganizowanej w Prokuraturze Generalnej uroczystości uhonorowani zostali zdobywcy miejsc I–III.

Na drugim miejscu uplasował się Aurelijus Navickas, prokurator Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w Poniewieżu, na trzecim – Vytautas Gataveckas, prokurator I Wydziału Ścigania Karnego Prokuratury Okręgowej w Kownie.

„Opinie komisji konkursowej i środowiska prokuratorskiego świadczą o tym, że prowadzący skomplikowane śledztwa Zdzisław Tuliszewski rzeczywiście zasłużył na miano Prokuratora Roku” – gratulując zwycięzcy, powiedział pomysłodawca plebiscytu i przewodniczący komisji konkursowej Saulius Galminas, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kłajpedzie. Uroczystość uhonorowania laureatów plebiscytu odbyła się w piątek, 30 marca, w Dniu Prokuratury. 

À propos, Zdzisław Tuliszewski laureatem plebiscytu Prokurator Roku został już po raz drugi – w 2014 r. zajął II miejsce.

Prokurator Z. Tuliszewski w roku 2017 i w latach poprzednich kierował śledztwami w sprawie przestępczości zorganizowanej. Jego profesjonalizm i doświadczenie pomogły wykryć sprawców nielegalnego handlu narkotykami i środkami psychotropowymi na bardzo szeroką skalę.

Z. Tuliszewski kierował śledztwem ws. zorganizowanej grupy przestępczej „Agurkinisów” oskarżonej o ciężkie i bardzo ciężkie przestępstwa. 14 członków tej grupy w grudniu ubiegłego roku zostało skazanych na kary pozbawienia wolności.

Obecnie prowadzi śledztwo ws. działalności grupy przestępczej w jednym z zakładów karnych. Zarzuty w toku śledztwa postawiono 16 osobom. 

Na podstawie: prokuraturos.lt, inf. wł.