Połąga uhonoruje polską naukowiec


Małgorzata Omilanowska, fot. wilnoteka.lt
15 września br. odbędzie się uroczystość wręczenia regaliów honorowego obywatela Połągi polskiej naukowiec, byłej minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzacie Omilanowskiej. Rada samorządu Połągi tytuł ten nadała prof. Omilanowskiej jeszcze w końcu 2016 r., ale oficjalna ceremonia odbędzie się podczas obchodzonego 14–16 września Święta Miasta.„Panią profesor łączą z Połągą wieloletnie więzi kulturalne o podłożu naukowym. Nadanie tytułu Honorowej Obywatelki Połągi jest kolejnym dowodem na to, że bardzo cenimy wyjątkowy wkład Małgorzaty Omilanowskiej w życie kulturalne naszego miasta” – mówił mer Połągi Šarūnas Vaitkus, komentując decyzję Rady Miasta Połągi.

Decyzja zapadła w końcu 2016 r. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, jest to wyraz wdzięczności dla polskiej profesor, badaczki historii kurortu i dziejów związanego z nim rodu Tyszkiewiczów. Połąga (lit. Palanga) należała do Tyszkiewiczów przez ponad 100 lat, kameralne uzdrowisko pod koniec XIX w. założyli Feliks i Antonina Tyszkiewiczowie, którzy zbudowali tu rodzinną rezydencję. Miejsce szybko stało się popularne w polskich kręgach artystycznych, nazywano je „nadbałtyckim Zakopanem”. U Tyszkiewiczów w Połądze bywali Stanisław Ignacy Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz czy Władysław Reymont.

Pokłosiem prowadzonych przez prof. Omilanowską badań było wydanie w 2011 r. monografii „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów”. Publikacja ta była pierwszą próbą ujęcia pewnego odcinka dziejów Połągi jako uzdrowiska w czasach, gdy dla polskiego społeczeństwa podzielonego przez zabory stała się ona jednym z kilku najważniejszych miejsc letnich spotkań elity kulturalnej. Opisywane przez autorkę „czasy Tyszkiewiczów” obejmują 25 lat na przełomie wieków XIX i XX. W 2015 r. monografia poświęcona Połądze została wydana po litewsku.

Wręczenie regaliów honorowego obywatela miało się odbyć w kwietniu 2017 r., prof. Małgorzata Omilanowska nie mogła jednak wówczas przybyć na uroczystość z powodu choroby. Ceremonia została więc przeniesiona na późniejszy termin.

Okazją uhonorowania zasłużonej dla Połągi naukowiec stały się obchodzone w połowie września Dni Miasta. Ceremonia wręczenia regaliów honorowego obywatela Połągi odbędzie się w sobotę, 15 września, w Kurhauzie.

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska jest historykiem sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2014 zwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do września 2012 roku. Pracuje także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2012–2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w latach 2014–2015 ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie: palanga.lt, Instytut Polski w Wilnie