Polacy w Wilnie głosują w polskich wyborach


Fot Wilnoteka
W ciągu pierwszych czterech godzin głosowania w Wilnie, czyli do godz. 11 w drugiej turze polskich wyborów prezydenckich swój głos ponad 30 osób. Ponadto, 24 osoby zagłosowały już metodą korespondencyjną. "Aktywność jest większa w porównaniu do głosowania podczas I tury wyborów, przed dwoma tygodniami" – powiedział Marian Sokalski, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie.Chęć udziału w II turze polskich wyborów prezydenckich w Wilnie zgłosiły 443 osoby, prawie dwukrotnie więcej niż w I turze (239 osób). 36 osobom spośród ogólnej liczby wydano zaświadczenia o prawie do głosowania. Chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło 33 wyborców. Przed dwoma tygodniami takich osób było 16.

Przewiduje się, że w Wilnie głosujących będzie więcej niż osób zarejestrowanych w spisie wyborców. Głosują tu też obywatele polscy, którzy w niedzielę przebywają na Litwie w celach turystycznych i posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

W Wilnie w polskich wyborach uczestniczą obywatele RP, którzy na stałe mieszkają w tym kraju, przebywają tu czasowo, na przykład w związku z pracą czy posługą duchową i turyści będący na Litwie w dniu wyborów. Litewscy Polscy, ponad 160 tys. osób, nie mają prawa udziału w polskich wyborach, gdyż nie są obywatelami RP. Litwa nie uznaje podwójnego obywatelstwa.

W I turze wyborów prezydenckich w Wilnie swój głos oddało 231 osób, w tym 16 - drogą korespondencyjną.

Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie jest jedynym na Litwie, w którym odbywają się polskie wybory.

Na podstawie: inf. wł., PAP