Polacy strzegą nieba państw bałtyckich


MiG-29 (fot. ze strony www.1elt.minskmaz.pl)
Rząd Polski zwrócił się do prezydenta z prośbą o potwierdzenie misji NATO Air Policing, w ramach której polscy piloci będą już po raz trzeci patrolować przestrzeń powietrzną państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii.
Misję przejmą od Francuzów, a po czterech miesiącach przekażą ją Belgom.

Polacy będą realizować misję przez cztery miesiące. Przekażą stu żołnierzy i cztery samoloty MiG-29. Kontyngent będzie stacjonował w bazie lotniczej litewskich sił powietrznych, w miejscowości Siauliai (Szawle).

Państwa bałtyckie, w tym Litwa, nie mają odpowiednich samolotów przeznaczonych do patrolowania przestrzenii powietrznej. NATO już od 2004 roku pełni misję patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckiech. Misja ma trwać do roku 2014, ale Litwa, Łotwa i Estonia chcą przedłużenia tego terminu do 2018 roku.

Polacy uczestniczyli w Air Policing w latach 2006 i 2008. Misją dowodzili kolejno - ppłk Robert Cierniak i ppłk Mariusz Biajgo. Najbliższym "Orlikiem 3" pokieruje ppłk Robert Kozak.