Polacy pozytywnie ocenili mijający rok


Fot. Wilnoteka.lt
69 procent Polaków w wymiarze osobistym pozytywnie ocenia mijający rok, a jedynie 10 procent ocenia go jako negatywny - tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jest to najlepszy wynik od 1989 roku, od kiedy ośrodek ten przeprowadza badania opinii publicznej.
Podobnie respondenci oceniali 2018 rok w wymiarze rodzinnym, z tym, że tu liczba negatywnych ocen zmniejszyła się o 4 punkty procentowe.

Autorzy raportu wskazują, że oceny mijającego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym zależą przede wszystkim od postrzegania warunków materialnych gospodarstwa domowego oraz wieku badanych. Im starsza grupa wiekowa, tym mniej ocen pozytywnych, a więcej ambiwalentnych i negatywnych.

Połowa Polaków pozytywnie ocenia również mijający rok, biorąc pod uwagę sytuację Polski na arenie międzynarodowej, a 16 procent ocenia ją jako złą.
Jako ani dobrą ani złą oceniło sytuację na świecie w 2018 roku 37 procent respondentów. Za dobrą uznało ją 28 procent, a za złą o 3 punkty procentowe mniej pytanych. 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face to face wspomaganych komputerowo (CAPI) 29 listopada–9 grudnia 2018 roku, na liczącej 942 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na podstawie: IAR