Polacy chętnie zmieniają obywatelstwo na niemieckie


Fot. topmejt.com.uk
Polacy obok Rumunów najczęściej otrzymują obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na dane Eurostatu. Jednocześnie, zdaniem gazety, Polska jest na szarym końcu w przyznawaniu obywatelstwa obcokrajowcom.

DGP donosi, że europejski urząd statystyczny odnotował w 2016 roku rekordową liczbę nowych obywateli Unii Europejskiej. Obywatelstwo któregoś z krajów członkowskich otrzymało blisko 995 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o prawie jedną piątą w stosunku do roku poprzedniego.

„W 2016 r. obywatelstwo innego kraju członkowskiego otrzymało 29,7 tys. Rumunów i 19,8 tys. Polaków. Osoby urodzone w Polsce najczęściej otrzymywały obywatelstwa niemieckie (6,7 tys.) i brytyjskie (4,4 tys.). W czterech krajach członkowskich – Irlandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii – Polacy stanowili największą grupę narodowościową z UE otrzymującą nowe paszporty” – czytamy w DGP.

Zdaniem gazety Polska nie wypada już tak dobrze, jeśli chodzi o liczbę przyznanych obywatelstw obcokrajowcom. Według zestawiania Eurostatu w 2016 r. w Polsce wydano 3684 paszporty. Mniej paszportów przyznano tylko w ośmiu – o wiele mniejszych krajach: Luksemburgu, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Malcie, Słowenii, Słowacji i na Litwie.

„Ponad połowę nowych polskich obywateli stanowili Ukraińcy (ok. 1,9 tys. wydanych paszportów). Kolejni byli Białorusini (ok. 600 paszportów), Rosjanie i Ormianie (po ok. 200) oraz Wietnamczycy (ok. 100). Dla porównania Ukraińcy otrzymali w tym samym roku 4,6 tys. paszportów niemieckich, 4 tys. paszportów rumuńskich, 3,2 tys. portugalskich, 1,8 tys. paszportów czeskich” – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Na podstawie: PAP