„Pola Nadziei”: VII edycja kampanii poświęcona 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II


Mat. prom. organizatorów
16 października 2020 r. o godz. 15 Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie organizuje na Litwie kampanię „Pola Nadziei” poświęconą 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Przypomnijmy, w tym dniu przypada też 42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Celem organizowania kampanii „Pola Nadziei” jest promowanie trzech równoważnych przestrzeni, którymi są:

 • szerzenie idei hospicyjnej;
 • pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla osób terminalnie chorych;
 • uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy.

„Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy.

Wspólnoty religijne, organizacje społeczne, firmy, placówki edukacyjne, instytucje kultury organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili, kwiat ten jest bowiem symbolem zwycięstwa altruizmu, wielkoduszności, ofiarności, dobroczynności nad egoizmemm, symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią.

Kiedy wiosną zakwitną kwiaty posadzone jesienią, tworzą całe Pola Nadziei – symbol jedności z osobami chorymi i wsparcia dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności.

Niezmierzona jest też liczba osób, do których dzięki „Polom Nadziei” dociera informacja o idei hospicyjnej, w tym – do rodzin, które mogą się dowiedzieć, że mogą w hospicjach otrzymać pomoc dla swoich bliskich.

Dzięki żonkilowi – międzynarodowemu symbolowi nadziei, osoby dorosłe dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym, co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu, stracie, ale także – o nadziei i radości jaką może nieść w tych chwilach człowiek wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki jest realizowana w formach opieki domowej i stacjonarnej – zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci.

Opieka w hospicjum jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.

W tym roku kampania „Pola Nadziei” wiąże się z osobą Świętego Jana Pawła II, rok 2020 na Litwie bowiem jest Rokiem Świętego Jana Pawła II.


Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i swój autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości Litwy oraz innych krajów UE, dążeń do wolności oraz wzmocnienia wspólnoty Unii Europejskiej, jest dla nas wyzwaniem, byśmy nie byli obojętni na potrzeby innych osób.

Wizyta Jana Pawła II na Litwie w 1993 r. stała się swoistym drogowskazem dla Kościoła katolickiego na Litwie, jak też dla całego Narodu. W swoich homiliach i przemówieniach Ojciec Święty wskazał dopiero co uwolnionemu z jarzma totalitaryzmu społeczeństwu źródła odrodzenia duchowego oraz podstawy, na których należy budować życie w wolności i solidarności.

W Ostrej Bramie witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”.

6 września 1993 roku Ojciec Święty w Kownie podczas mszy świętej mówił o odnowieniu oblicza ziemi dzięki Duchowi Świętemu, który działa przez człowieka, umożliwia duchową przemianę i odbudowę życia jednostek, rodzin i społeczeństwa. Podczas południowego spotkania z Konferencją Biskupów Litwy przekonywał pasterzy Kościoła o konieczności udzielenia pierwszeństwa ewangelizacji wspólnotowej. Zachęcał, by duszpasterze troszczyli się o jak najlepszą katechezę, ale pamiętali również o ewangelizacji młodzieży, dorosłych i rodzin, by dbali o wychowanie przyszłych księży i wspierali także kościelne ruchy świeckie, a osoby świeckie zachęcali do apostołowania.

Dlatego też 16 października 2020 r. – w rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II o godz. 15 pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organizacji i osób zaprzyjaźnionych z naszym hospicjum zasadzą kwiaty żonkili w symbolicznym kształcie liter JP II w miejscach związanych z wizytą Świętego Jana Pawła II na Litwie.

Będą to:

w Wilnie

 • Nuncjatura Apostolska
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
 • Domek św. Faustyny
 • Parafia pw. św. Jana Pawła II w Wilnie
 • Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
 • Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
 • Cmentarz na Antokolu – Kwatera ofiar 13 stycznia
 • Skwer przy hospicjum

w Kownie: Pomnik św. Jana Pawła II w Kownie
w Szawlach: Góra Krzyży.„Pola Nadziei” – VII edycja kampanii z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
Wilno, Kowno, Szawle
16 października 2020 r., godz. 15.00
Data: 
16.10.2020 - 15:00