Pół miliarda euro na zlikwidowanie starych atomówek


Elektrownia atomowa w Ignalinie, fot. wilnoteka.lt
Komisja Europejska zamierza zaproponować 500 mln euro z nowego budżetu UE na likwidację starych elektrowni jądrowych na Litwie, Słowacji i w Bułgarii. Tymczasem wciąż nie rozstrzygnięto wątpliwości, czy kraje właściwie wydatkowały otrzymane do tej pory na ten cel środki.
Likwidacja przestarzałych elektrowni była jednym z warunków przystąpienia Litwy, Słowacji i Bułgarii do Unii Europejskiej.

W obecnym budżecie UE, do końca 2013 roku, na ten cel przeznaczono 2,8 mld euro. Tymczasem w kwietniu Parlament Europejski zaapelował w rezolucji do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, by ten sprawdził, czy fundusze na likwidowanie elektrowni zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Europosłowie wyrazili obawę, że część nich jest kierowana na projekty energetyczne niezwiązane z likwidacją trzech elektrowni jądrowych. Raport Trybunału miał zostać opublikowany jesienią, ale ostatecznie pojawi się w styczniu.

Litwa, Słowacja i Bułgaria muszą raportować swoje wydatki do rady funduszu zajmującego się likwidacją elektrowni w każdym z tych krajów. W skład rady wchodzą przedstawiciele krajów UE, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Następnie KE przedstawia raport Parlamentowi Europejskiemu.

W listopadzie premier Andrius Kubilius zaapelował o odpowiednie finansowanie likwidacji elektrowni w Ignalinie. Wskazał, że aby zlikwidować elektrownię w sposób bezpieczny dla środowiska, Litwa  w latach 2014-2020 będzie potrzebowała wsparcia w wysokości 700 mln euro. Komisja Europejska zaś proponuje zaledwie 280 milionów.

Litwa zamknęła pierwszy reaktor Elektrowni Atomowej w Ignalinie w 2004 roku, a drugi wygasiła pod koniec 2009 roku.

Na podstawie: PAP 

Komentarze

#1 Jeden MILIARD już na Lt

Jeden MILIARD już na Lt rozpłynął się, i cisza wokoł tego. Znając tutejsze realia " rozdysponowano wśród swoich.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.