Podziękowanie Gulewiczów


Fot. wilnoteka.lt
Ludmiła i Włodzimierz Gulewiczowie przesyłają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w mszy św. w 20. rocznicę śmierci Zofii Gulewicz oraz odwiedzili jej grób.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy oddali hołd pamięci naszej Mamie w związku z 20. rocznicą Jej odejścia od nas. Dziękujemy obecnym i byłym członkom zespołu „Wilia”, kościołowi i księżom, sympatykom zespołu i ludziom, którym kultura polska na Wileńszczyźnie jest droga. Dziękujemy za pamięć o Niej jako o legendzie naszej ziemi, która razem z zespołem polskim była motorem polskiego życia kulturalnego.

Ludmiła i Włodzimierz Gulewiczowie 
Materiał opublikowano bez skrótów i redakcji