Podwyżka „pieniędzy na dziecko” do 70 euro


Fot. pixabay.com
Sejm w pierwszym czytaniu we czwartek, 21 listopada, zatwierdził propozycję zwiększenia tzw. „pieniędzy na dziecko” do 70 euro. Za taką propozycją zgłoszoną przez przewodniczącego Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy Gediminasa Kirkilasa głosowało 89 posłów, 4 było przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu. Ma się odbyć jeszcze jedno głosowanie w tej sprawie. Obecnie comiesięczne świadczenie na dziecko wynosi 50 euro.


Główny w tej kwestii komitet sejmowy – Spraw Socjalnych i Pracy – nie poparł propozycji. Sejm będzie jeszcze raz głosował w sprawie zakładającej podwyżkę „pieniędzy na dziecko” poprawki do Ustawy o świadczeniach dla dzieci.  

Lider należącego do koalicji rządzącej Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis jeszcze przed głosowaniem we czwartek powiedział dziennikarzom w sejmie, że w pierwszym czytaniu propozycja partnerów koalicijnych – Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy – zostanie przyjęta, nie wiadomo jednak od kiedy byłyby wypłacane większe świadczenia.  

Obecnie tzw. „pieniadze na dziecko” wynoszą 50 euro. Rząd proponował podnieść tę kwotę do 60 euro, tj. o 10 euro mniej niż uzgodnili to wcześniej rządzący.

Comiesięczne świadczenie dla dzieci z rodzin wielodzietnych i nisko uposażonych miałoby wzrosnąć do 100 euro.

Jak zaznaczył R. Karbauskis, mają się odbyć narady w kwestii daty rozpoczęcia wypłacania tzw. „pieniędzy na dziecko” w wysokości 70 euro dla wszystkich i 100 euro – dla dzieci z rodzin wielodzietnych, nisko uposażonych. Nie wykluczone, że może to się stać w połowie przyszłego roku.  

„Od stycznia na pewno będzie – 60 i 100 euro. Podstawowa propozycja jest jednak – 70 i 100 euro. Nie mogę odpowiedzieć na pytanie, kiedy to się stanie. Na tym etapie omawiania poprzemy propozycję, natomiast po naradzie z rządem uzgodnimy od kiedy można będzie rozpocząć wypłacanie zwiększonych zasiłków” – powiedział R. Karbauskis.   

Przypomnijmy, zgodnie z przyjętą zasadą na Litwie pieniądze są przyznawane na każde dziecko – niezależnie od dochodów rodziny – poniżej 18. roku życia, a jeżeli się uczy według powszechnego programu nauczania – do 21. roku życia. Oprócz tego, młodzi, którzy ukończą 16. rok życia i zdecydują się na usamodzielnienie oraz zawarcie związku małżeńskiego, takie świadczenie mogą pobierać sami. To samo dotyczy uczących się pełnoletnich.

Tzw. „pieniądze na dziecko” wypłacane są na Litwie na wzór polskiego programu 500+ od stycznia 2018 roku (w 2018 roku świadczenie wynosiło 30 euro miesięcznie, w 2019 roku natomiast – 50 euro). Otrzymuje je 508,6 tys. dzieci na Litwie.

Na podstawie: bns.lt, ELTA