Podręczniki do języka polskiego i literatury w drodze do szkoły polskiej na Litwie


Od kilku lat w szkołach polskich na Litwie odczuwamy brak podręczników do nauczania języka ojczystego. Część z nich jest przestarzała moralnie, część jest zużyta fizycznie. Wydania podręczników do nauki języka polskiego i literatury nie były wznawiane od 15–20 lat. Natomiast chętnych do napisania nowych podręczników też nie dało się znaleźć...Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” wystąpiło do nauczycieli z inicjatywą przejścia na nauczanie języka ojczystego w klasach 1–12 z podręczników do nauki języka polskiego, wydawanych w Polsce. Taka propozycja została omówiona na Radzie Metodycznej Nauczycieli Języka Polskiego Szkół Rejonu Wileńskiego w 2016 roku, prowadzono szereg dyskusji z polonistami szkół miasta Wilna oraz rejonu solecznickiego.

Na wspólnym spotkaniu „Macierzy Szkolnej” ze Stowarzyszeniem Polonistów na Litwie zapadła ostateczna decyzja o przejściu na nauczanie języka ojczystego z podręczników do języka polskiego wydanych w Polsce. Delegacja Zarządu „Macierzy Szkolnej” podejmowała ten temat na spotkaniu z premierem Rządu Litwy Sauliusem Skvernelisem w lutym 2018 roku. 

Prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski odbył spotkanie z Minister Oświaty i Nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė. Kwestie używania podręczników do języka polskiego wydanych w Polsce zostały podjęte na spotkaniu członków Zarządu „Macierzy Szkolnej” z wiceministrem Oświaty i Nauki Litwy Gražvydasem Kazakevičiusem i Stowarzyszeniem Polonistów na Litwie.

Podsumowaniem prowadzonych dyskusji było spotkanie w Centrum Rozwoju Edukacji (UPC) przy MOiN Litwy z wicedyrektorem Ričardasem Totoraitisem. Ustalono, że Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” podejmie się sprowadzenia podręczników z Polski i przedłoży je do zaaprobowania przez powołaną grupę ekspertów.

Na wspólnym spotkaniu Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i Stowarzyszenia Polonistów na Litwie zostali wytypowani nauczyciele klas początkowych i języka polskiego, kandydaci do powoływanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy grupy ekspertów. Warto zaznaczyć, że są to doświadczeni nauczyciele praktycy, nierzadko autorzy podręczników, posiadający miano nauczyciela eksperta bądź metodyka, reprezentujący szkoły polskie w rejonach wileńskim, solecznickim oraz mieście Wilnie.

Listę wyłonionych kandydatów „Macierz Szkolna” skierowała do Minister Oświaty i Nauki Litwy oraz wicedyrektora Centrum Edukacji (UPC) już 10 maja 2018 roku.

Wspólnym wysiłkiem sprawy powoli ruszyły do przodu, obecnie więc ich bieg zależy od operatywności ministerstwa i potwierdzenia przez nie na praktyce dobrej woli w kierunku poprawy poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie, na co czekają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz szeroka polska społeczność na Litwie.

Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji